Επιλογές πριν τις συναλλαγές: Αξιόπιστος πάροχος

Πριν ξεκινήσουμε τις συναλλαγές στην αγορά του forex, θα βρεθούμε μπροστά σε διάφορα διλήμματα, τα οποία θα κληθούμε να λύσουμε με εμπεριστατωμένες αποφάσεις που θα λειτουργήσουν προς το συμφέρον μας. Οφείλουμε, λοιπόν, να επιλέξουμε τον κατάλληλο forex broker, να αναζητήσουμε το πιο συμφέρον spread, να ανοίξουμε τον τύπο λογαριασμού που είναι ειδικά σχεδιασμένος για τις ανάγκες και δυνατότητές μας και να χρησιμοποιήσουμε την καταλληλότερη πλατφόρμα.

Όσον αφορά στην επιλογή του παρόχου των υπηρεσιών που θα απολαμβάνουμε κατά τις συναλλαγές μας, το σημαντικότερο κριτήριο δεν είναι άλλο από την αξιοπιστία. Με λίγα λόγια, θα πρέπει να ελέγξουμε πρωτίστως αν ο πάροχος που μας ενδιαφέρει είναι ελεγμένος και αδειοδοτημένος από τις αρμόδιες Αρχές και αν προσφέρει τα απαιτούμενα επίπεδα ασφάλειας.

Στην ιστοσελίδα του, λοιπόν, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι λειτουργεί νόμιμα, προσφέροντας υπηρεσίες που έχουν ελεγχθεί από τους αρμόδιους. Κάθε εταιρεία που προσφέρει τέτοιου είδους online υπηρεσίες οφείλει να διαθέτει τη σχετική άδεια, η οποία εκδίδεται από τις Αρχές της χώρας που εδρεύει. Οι συγκεκριμένες Αρχές, μάλιστα, φροντίζουν να εκδίδουν άδειες με ημερομηνία λήξης, προκειμένου να ελέγξουν ξανά στο μέλλον τις εν λόγω εταιρείες. Εφόσον, λοιπόν, στην ιστοσελίδα αναφέρεται η ελεγκτική Αρχή και ο αριθμός της άδειας, η εταιρεία λειτουργεί νόμιμα.

Σημαντικό κεφάλαιο αποτελεί και η ασφάλεια που προσφέρει ένας forex broker στα μέλη του. Εξάλλου, του εμπιστευόμαστε χρήματα που καταθέτουμε στο λογαριασμό μας, τα οποία (όπως και τα προσωπικά μας δεδομένα) οφείλει να προστατέψει. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να υπάρχει ένα είδος κρυπτογράφησης που προστατεύει τα στοιχεία και τις συναλλαγές μας από εξωτερικές επιθέσεις. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι οφείλουν να καταθέτουν τα χρήματα του λογαριασμού μας σε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς (σε έμπιστα, φυσικά, ιδρύματα), οι οποίοι δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της εταιρείας.

Εφόσον, λοιπόν, κάποιος forex broker καλύπτει τις παραπάνω βασικές προϋποθέσεις, θεωρείται αξιόπιστος. Μια μικρή έρευνα θα αποκαλύψει κάθε απαραίτητη πληροφορία και μπορούμε να ανοίξουμε χωρίς προβληματισμό νέο λογαριασμό σε αυτόν.