Επιλογές πριν τις συναλλαγές: Τύπος λογαριασμού

Κάθε επίδοξος επενδυτής στην αγορά του forex έχει στη διάθεσή του περισσότερες από μία επιλογές, όσον αφορά στο forex broker, το spread, την πλατφόρμα που θα χρησιμοποιήσει και τον τύπο λογαριασμού που θα ανοίξει. Οι συγκεκριμένες επιλογές και τα διλήμματα που τις συνοδεύουν ξεκινούν πριν καν προβεί στις πρώτες συναλλαγές του – ωστόσο, είναι εξαιρετικά σημαντικές, καθώς θα επηρεάσουν την εμπειρία του (καθώς και τις πιθανότητες και το ύψος του κέρδους του) στην αγορά του forex.

Ο τύπος λογαριασμού που θα ανοίξει, λοιπόν, αποτελεί μία από αυτές τις σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο επενδυτής, πριν ξεκινήσει τις συναλλαγές. Και η επιλογή εξαρτάται κυρίως από τις ανάγκες και τις δυνατότητές του.

Άλλωστε, δεν είναι διαθέσιμος μόνο ένας τύπος λογαριασμού, αλλά περισσότεροι από τρεις. Ο πρώτος είναι ο στάνταρ. Σε αυτόν, ο επενδυτής συναλλάσσεται σε στάνταρ lots, τα οποία ισούνται με 100.000 μονάδες ενός νομίσματος. Ένας επενδυτής με στάνταρ λογαριασμό σε κάποιον forex broker, για παράδειγμα, ο οποίος αγοράζει το ζεύγος EUR/USD, αγοράζει τουλάχιστον 100.000 ευρώ.

Όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τόσο μεγάλες συναλλαγές (ή απλά επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μικρότερες) μπορούν να επιλέξουν έναν από τους δύο μικρότερους λογαριασμούς. Ο πρώτος είναι ο mini, ο οποίος πραγματοποιεί τις συναλλαγές σε mini lots, ίσα με 10.000 μονάδες του νομίσματος. Ο παραπάνω επενδυτής, λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, θα αγόραζε 10.000 ευρώ. Ο δεύτερος επιτρέπει συναλλαγές ακόμη μικρότερου όγκου, χάρη στα micro lots, τα οποία ισούνται με μόλις 1.000 μονάδες του νομίσματος (1.000 ευρώ, στο παραπάνω παράδειγμα).

Μάθετε για τους Mini και Micro λογαριασμούς

Χάρη στους παραπάνω λογαριασμούς, οι επενδυτές μεσαίων και μικρών δυνατοτήτων μπορούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές που δεν τις ξεπερνούν. Αντίστοιχα, όμως, και οι επενδυτές μεγάλων δυνατοτήτων μπορούν να επιλέξουν τον καταλληλότερο για αυτούς λογαριασμό. Πολλοί forex brokers προσφέρουν τέτοιου είδους λογαριασμούς, ονομάζοντάς τους gold, vip, platinum ή αλλιώς. Πρόκειται για λογαριασμούς που ευνοούν τις συναλλαγές μεγάλου όγκου και προσφέρουν, παράλληλα, ειδικές υπηρεσίες στα μέλη τους, όπως προώθηση σημάτων forex και ανάθεση ενός προσωπικού αναλυτή, μεταξύ άλλων.