Επιλογές πριν τις συναλλαγές: Ύψος και μορφή spread

Προκειμένου να βεβαιωθούμε για την ασφάλεια των συναλλαγών μας, αλλά και να κάνουμε την επιλογή που θα μας αποφέρει τα μέγιστα σε κάθε συναλλαγή στην αγορά του forex, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάποιες σημαντικές αποφάσεις, πριν επιλέξουμε τον πάροχο και τα εργαλεία των συναλλαγών μας. Παράγοντες, όπως η αξιοπιστία του forex broker, το ύψος και η μορφή του spread, ο τύπος λογαριασμού και η λειτουργίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θα επηρεάσουν σε τεράστιο βαθμό τις συναλλαγές μας, γεγονός που σημαίνει πως η επιλογή τους θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή.

Ο τομέας του spread, κατά την επιλογή forex broker είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς αφορά στην προμήθεια που διατηρούν οι υπεύθυνοι σε κάθε συναλλαγή – επομένως και το ποσό που αφαιρείται κάθε φορά από τα κέρδη μας. Το spread εντοπίζεται στη διαφορά ανάμεσα στην τιμή ζήτησης και πώλησης που ανακοινώνει κάθε forex broker. Με λίγα λόγια, ο κάτοχος ενός ζεύγους θα το πουλήσει φθηνότερα απ’ όσο το αγόρασε, αν το πουλήσει πριν αλλάξει η ισοτιμία. Πρόκειται μεν για μια ελάχιστη διαφορά, ωστόσο, είναι σημαντικό να επιλέξουμε τον forex broker που διατηρεί το μικρότερο spread, αλλά και τη μορφή που μας εξυπηρετεί καλύτερα.

Όσον αφορά στη μορφή, το spread μπορεί να διαφέρει από πάροχο σε πάροχο στο εξής: κάποιοι ανακοινώνουν σταθερό spread και κάποιοι κυμαινόμενο. Το σταθερό δεν αλλάζει, όσο κι αν διαρκέσει η συναλλαγή. Από τη στιγμή, για παράδειγμα, που βρισκόταν στο 1 pip κατά την αγορά του ζεύγους, θα παραμείνει στο 1 pip και κατά την πώληση. Αντίθετα, το κυμαινόμενο αλλάζει, σύμφωνα με τις κινήσεις της αγοράς. Μπορεί κάποιος να αποκτήσει ένα ζεύγος με spread 0,4 pips και να το πουλήσει με spread 0,9 – ή το αντίστροφο.

Κάθε επιλογή, λοιπόν, έχει βαρύνουσα σημασία στην αγορά του forex και αυτή του spread δε θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, λοιπόν, είναι να επιλέξουμε ανάμεσα στους δύο τύπους και να αναζητήσουμε τον forex broker που διατηρεί το χαμηλότερο.