Επιλογή Forex robot: Η έρευνα προηγείται της αυτοματοποίησης

Τα Forex robots, οι αυτοματοποιημένες εντολές, δηλαδή, που πραγματοποιούν συναλλαγές για λογαριασμό των επενδυτών, αποτελούν μια τρομερά πρακτική εφαρμογή για κάθε τύπο επενδυτή. Το μόνο που έχει να κάνει ο τελευταίος είναι να δώσει τις παραμέτρους που θα διέπουν τις συναλλαγές που επιθυμεί να πραγματοποιήσει και να το ενεργοποιήσει. Από εκεί και πέρα, το robot θα αναλάβει να ανοίξει κάθε θέση που πληροί τα κριτήρια και να την κλείσει μόλις έρθουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Έτσι, είναι πολλοί αυτοί που τα προτιμούν, όχι μόνο για την ευκολία που προσφέρουν, αλλά και για τις ευκαιρίες για πολλαπλάσια κέρδη. Από τη στιγμή, άλλωστε, που θα ενεργοποιηθεί, το robot μπορεί να πραγματοποιήσει δεκάδες συναλλαγές ταυτόχρονα (αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις που ετέθησαν), σε ρυθμό που κανείς άνθρωπος δε μπορεί. Επιπλέον, το γεγονός ότι πρόκειται για ένα κομμάτι λογισμικού, σημαίνει ότι δεν είναι επιρρεπές στο να παρασυρθεί από συναισθήματα σε σπασμωδικές κινήσεις.

Από την άλλη, δεν απουσιάζουν και τα μειονεκτήματα. Πρώτα απ’ όλα, ίσως η ρύθμισή του να μπερδέψει κάποιους (άπειρους κυρίως) επενδυτές. Οι παράμετροι που απαιτούνται και οι εντολές που θα του δοθούν απαιτούν μεγάλη προσοχή και μια σχετική εμπειρία. Επιπλέον, πολλά από αυτά τα robots είναι επιρρεπή σε απάτες, από online brokers ή άλλους επιτήδειους.

Για το λόγο αυτό, η επιλογή ενός Forex robot πρέπει να είναι πραγματοποιείται με προσοχή. Είτε προσφέρεται από κάποιον πάροχο online υπηρεσιών (ενσωματωμένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του) είτε από κάποια εταιρεία λογισμικού, ο επενδυτής θα πρέπει να ελέγξει τη νομιμότητα της επιχείρησης – ειδικά στην περίπτωση του παρόχου, θα πρέπει να αναζητήσει τη σχετική άδεια και την Αρχή που την εξέδωσε. Στη δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει να αναζητήσει εντυπώσεις άλλων επενδυτών που έχουν χρησιμοποιήσει το εν λόγω robot. Μια αναζήτηση στο internet πιθανότατα θα του δώσει τις πληροφορίες που χρειάζεται.

Φυσικά, η καλύτερη λύση είναι να μάθει πληροφορίες από κάποιον άλλο επενδυτή που εμπιστεύεται και ο οποίος έχει ήδη χρησιμοποιήσει κάποιο Forex robot. Στην αντίθετη περίπτωση, όμως, θα πρέπει να βεβαιωθεί όχι μόνο για την καλή λειτουργία του λογισμικού, αλλά και για τη νομιμότητα αυτού που το προσφέρει.