Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου: Νέοι κανόνες στις συναλλαγές forex

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, η αρμόδια Αρχή έγκρισης και ελέγχου των περισσότερων forex brokers που δραστηριοποιούνται και στην ελληνική αγορά, ανακοίνωσε πριν μερικές ημέρες μια σειρά νέων κανονισμών. Οι νέοι κανονισμοί αφορούν, μεταξύ άλλων, στις προσφορές των forex brokers και σε υπηρεσίες, όπως η μόχλευση και η ανάληψη χρημάτων.

Αναλυτικότερα, η πρώτη νέα αλλαγή στους κανονισμούς λειτουργίας των αδειοδοτημένων forex brokers αφορά στα bonus. Σύμφωνα με το νέο κανονισμό, οι εταιρείες θα πρέπει να αποφεύγουν τα bonus και τις προσφορές που ωθούν τους πελάτες τους να πραγματοποιήσουν συναλλαγές σε σύνθετα επενδυτικά προϊόντα, όπως τα CFDs. Επιπλέον, κάθε forex broker που σκοπεύει να λανσάρει ένα νέο bonus για τα μέλη του, την περίοδο των εορτών, θα πρέπει να το δηλώσει πρώτα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ώστε να εγκριθεί, έως τις 14 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται νόμιμα καλούνται να σχεδιάσουν τα συστήματα συναλλαγών τους, ώστε να προσφέρουν στα μέλη τους το χαμηλότερο δυνατό ύψος μόχλευσης ως επιλογή, ενώ θα πρέπει να μειώνουν το ύψος της μόχλευσης σε κάθε μέλος τους που δεν έχει τα απαραίτητα κεφάλαια. Τέλος, σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να ξεπερνά το ύψος των κεφαλαίων που έχει διαθέσει ο επενδυτής η ζημία που θα δέχεται από μία συναλλαγή.

Ένας ακόμη κανονισμός, τέλος, υποχρεώνει τους forex brokers να επεξεργάζονται κάθε αίτηση των μελών τους για ανάληψη των χρημάτων τους από τον λογαριασμό που διατηρούν την ίδια ημέρα.

Οι παραπάνω κανονισμοί τέθηκαν σε ισχύ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, αλλά ήδη έχουν δημιουργήσει προβλήματα στους forex brokers, οι οποίοι αναγκάζονται να επανεξετάσουν αρκετές πτυχές της λειτουργίας τους.

Οι τρόποι ανάληψης χρημάτων

ανάληψη μέσω μέσω τραπεζικού εμβάσματος

ανάληψη μέσω e-wallet

ανάληψη μέσω πιστωτική/χρεωστική κάρτα