Επιτυχημένο το σεμινάριο της XM στην Kuala Lumpur

Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε το φυσικό σεμινάριο που πραγματοποίησε η XM στην Kuala Lumpur της Μαλαισίας, στις 11 Οκτωβρίου. Στο σεμινάριο του forex broker συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 500 ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι παρακολούθησαν τον Μάριο Πασιαρδή, ειδικό της εταιρείας, να τους συμβουλεύει για το πώς θα βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις συναλλαγές στην αγορά του forex.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Tradepedia και κάποιες από τις θεματικές που καλύφθηκαν ήταν οι εξής: επεξήγηση συγκεκριμένων εργαλείων τεχνικής ανάλυσης (όπως το γράφημα Gann Swing), εντοπισμός διαφορών στη μεταβλητότητα των αγορών, αξιοποίηση της μεταβλητότητας για την επιλογή ζευγών συναλλαγής και άλλα.