Επιτόκια και arbitage: Η συνταγή της επιτυχίας

Το arbitrage αποτελεί μια από τις πλέον δημοφιλείς στρατηγικές στην αγορά του forex, καθώς χιλιάδες έμπειροι επενδυτές την χρησιμοποιούν, προκειμένου να διεκδικήσουν κέρδη με σχεδόν μηδενικό ρίσκο. Η στρατηγική αυτή επιτρέπει στους επενδυτές να διεκδικήσουν κέρδη από τρεις συναλλαγές σε αντίστοιχα ζεύγη νομισμάτων, χωρίς καν να περιμένουν αλλαγές στις μεταξύ τους ισοτιμίες. Για να συμβεί, όμως, κάτι τέτοιο, θα πρέπει οι επενδυτές να εντοπίσουν μια ασυνέπεια στις ισοτιμίες τριών ζευγών, οι οποίες θα μπορούν να αποφέρουν κέρδος με άμεσα ανοίγματα και κλεισίματα θέσεων.

Τέτοιες ευκαιρίες, βέβαια, είναι σπάνιες και απαιτούν εμπειρία και ετοιμότητα. Ωστόσο, οι επενδυτές έχουν στη διάθεσή τους μία ακόμη ευκαιρία για arbitrage, βασιζόμενοι όχι στις τιμές, αλλά στα επιτόκια των νομισμάτων. Η πρακτική αυτή είναι γνωστή ως arbitrage επιτοκίων (ή carry trades) και βασίζεται στο φαινόμενο της μετακύλισης.

Η μετακύλιση είναι η πιθανή χρέωση (ή ανταμοιβή) που συνοδεύει κάθε συναλλαγή στην αγορά του forex που παραμένει ανοιχτή και μετά το τέλος της ημέρας, όταν οι αγορές κλείνουν. Διατηρώντας ανοιχτή μια συναλλαγή, στην οποία το επιτόκιο του νομίσματος βάσης είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο του αντίπαλου νομίσματος, η μετακύλιση μετατρέπεται σε χρέωση. Αν, όμως, το επιτόκιο του νομίσματος βάσης είναι υψηλότερο, τότε ο επενδυτής εισπράττει το επιτόκιο αυτό.

Ακολουθώντας την τακτική του arbitrage επιτοκίου, λοιπόν, οι επενδυτές θα πρέπει να εντοπίσουν ένα ζεύγος νομισμάτων, με το βάσης να διαθέτει υψηλό επιτόκιο και το αντίπαλο χαμηλό. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, δε χρειάζεται καν να αναμένουν διακυμάνσεις στην ισοτιμία τους – τα κέρδη τους θα έρχονται στο τέλος κάθε ημέρας, με τη μορφή επιτοκίων.

Και η συγκεκριμένη πρακτική, βέβαια, δεν υπόσχεται 100% επιτυχία και κρύβει κάποιους κινδύνους. Ο σημαντικότερος αυτών αφορά στην απότομη ρευστοποίηση της αγοράς. Αν, για παράδειγμα, η συντριπτική πλειοψηφία των κατόχων του συγκεκριμένου ζεύγους αποφασίσει ότι δεν υπάρχει μέλλον στη συναλλαγή, θα ξεκινήσουν να πωλούν ταυτόχρονα, επηρεάζοντας την ισοτιμία σε μεγάλο βαθμό. Και οι ζημίες που θα προκύψουν από μια τέτοια εξέλιξη, δε θα μπορούν να καλυφθούν από τα κέρδη των επιτοκίων. Για αυτό το λόγο, απαιτείται και σε αυτή την περίπτωση εμπειρία, προκειμένου να είναι δυνατή η υιοθέτηση του arbitrage επιτοκίων στην αρχή της τάσης αύξησης ή μείωσης ενός επιτοκίου.