Επιφυλακτικό παραμένει το EUR/USD

Το EUR/USD εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις τις τελευταίες ώρες, παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν ανακοινωθεί από την πλευρά της Ευρώπης κρίνονται αρκετά θετικά από τις αγορές. Παράλληλα, οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές απέναντι στο αμερικανικό δολάριο (USD), εν όψει της επερχόμενης ανακοίνωσης των Non-Farm Payrolls (NFP).

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κινήσεις της ισοτιμίας του ζεύγους να είναι μετρημένες και να μην παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις συναλλαγές στην αγορά του forex. Το ζεύγος παραμένει σχεδόν καθηλωμένο, κοντά στα επίπεδα του 1.0745, με την πλειοψηφία των κινήσεών του να μην καταφέρνει να του εξασφαλίσει ούτε κέρδη ούτε ζημίες.

Βέβαια, οι επόμενες κινήσεις του ζεύγους θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την ανακοίνωση των NFP. Ωστόσο, οι προβλέψεις δε μιλούν για κάποιο αποτέλεσμα που θα μπορέσει να επηρεάσει σημαντικά την ισοτιμία του ζεύγους. Το ίδιο, άλλωστε, συνέβη και με τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρώπη.