Εργαλεία στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες online παρόχων

Οι online πάροχοι υπηρεσιών της αγοράς Forex φροντίζουν ώστε να προσφέρουν ένα όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο πακέτο στους υποψήφιους επενδυτές, προκειμένου οι τελευταίοι να προτιμήσουν τη δική τους ιστοσελίδα έναντι του ανταγωνισμού. Στις ολοκληρωμένες αυτές υπηρεσίες ανήκουν – φυσικά – οι δυνατότητες άμεσων συναλλαγών, η σφαιρική και άμεση πληροφόρηση σχετικά με τις εξελίξεις και τις τάσεις της αγοράς, αλλά και κάποια εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν στους επενδυτές να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους όχι μόνο με ασφάλεια, αλλά και ευκολία και σιγουριά.

 

Έτσι, κάθε online πάροχος προσφέρει στα μέλη του ένα πακέτο χρήσιμων εργαλείων, το οποίο συνοδεύει την ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία πραγματοποιούνται οι συναλλαγές. Κάποια από τα απλούστερα εργαλεία που προσφέρονται βοηθούν στο άμεσο άνοιγμα ή κλείσιμο μιας συμφωνίας και στο πάγωμα των τρεχουσών ισοτιμιών για μερικά δευτερόλεπτα, έως ότου ο επενδυτής λάβει την τελική του απόφαση. Επιπλέον, οι επενδυτές έχουν σε πολλές περιπτώσεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν κάποιες πάγιες εντολές ή ειδικά φίλτρα που θα προστατέψουν το κεφάλαιό τους, προχωρώντας σε αυτοματοποιημένο κλείσιμο.

Αυτά, ωστόσο, δεν είναι τα μόνα. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης που προσφέρουν οι συγκεκριμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες εντάσσονται οι σε πραγματικό χρόνο παρουσιάσεις των τρεχουσών ισοτιμιών, οι μετατροπείς νομισμάτων και το οικονομικό ημερολόγιο που παρουσιάζει τα γεγονότα των προηγούμενων και αμέσως επόμενων ημερών.

Παράλληλα, οι επενδυτές έχουν στη διάθεσή τους κάποια γραφήματα, αλλά και τα εργαλεία για να τα αποκωδικοποιήσουν. Πολλοί πάροχοι προσφέρουν τα κατάλληλα εργαλεία και τους πλέον χρήσιμους δείκτες για την τεχνική ανάλυση των αποτελεσμάτων και την ερμηνεία των γραφημάτων και διαγραμμάτων που παρουσιάζονται.

Τέλος, ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο – ειδικά για τους άπειρους στην αγορά Forex – είναι ο προσομειωτής συναλλαγών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που λειτουργεί όπως ακριβώς και η ηλεκτρονική πλατφόρμα των συναλλαγών με πραγματικά χρήματα, αλλά ο επίδοξος επενδυτής έχει στη διάθεσή του εικονικά χρήματα, ώστε να συνηθίσει στην πραγματοποίηση συναλλαγών χωρίς ρίσκο. Οι κινήσεις του και οι συνθήκες που επικρατούν είναι ακριβώς ίδιες με τις πραγματικές κι έτσι εγκλιματίζεται πιο εύκολα στην όλη διαδικασία.

Τα παραπάνω εργαλεία αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα και προσφέρονται από την πλειοψηφία των online παρόχων. Φυσικά, ο καθένας από αυτούς προσπαθεί να διαφοροποιηθεί και να προσελκύσει νέα μέλη, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει νέα εργαλεία που διευκολύνουν τη διαδικασία και τις προβλέψεις των επενδυτών.