Εσωτερικές μεταφορές κεφαλαίων σε λογαριασμούς Forex

Μια από τις ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών που παρέχονται online στην αγορά του Forex είναι η δυνατότητα που προσφέρεται σε ένα μέλος να διατηρεί περισσότερους από έναν λογαριασμούς σε έναν forex broker. Κάτι τέτοιο επιτρέπεται και από τις ίδιες τις εταιρείες και από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών, με αποτέλεσμα κάθε επενδυτής να μπορεί να ακολουθεί δύο (ή περισσότερες) διαφορετικές στρατηγικές στις συναλλαγές του, καθώς και να χρησιμοποιεί διαφορετικό συνάλλαγμα για να ξεκινήσει τις συναλλαγές του.

Στο ίδιο πλαίσιο, ένας επενδυτής έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει χρήματα από τον ένα λογαριασμό στον άλλο. Με λίγα λόγια, αν διαθέτει χρήματα στον έναν από τους δύο λογαριασμούς του, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει κάποιο ποσό στον άλλο, χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσει σε νέα κατάθεση.

Η διαδικασία για να πετύχει κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά απλή. Εφόσον ο forex broker υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, ο επενδυτής θα πρέπει να αναζητήσει την επιλογή “εσωτερική μεταφορά” ή “internal trading”, αφού πρώτα συνδεθεί στο λογαριασμό που βρίσκονται τα χρήματα. Έπειτα, θα επιλέξει το ποσό που θέλει να μεταφέρει και τον αριθμό του λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί να γίνει η μεταφορά.

Ωστόσο, για να πραγματοποιηθεί μια τέτοιου είδους διαδικασία είναι απαραίτητο να καλύπτονται κάποιες προϋποθέσεις. Αυτή που τίθεται από κάθε forex broker και δεν είναι στο παραμικρό αδιαπραγμάτευτη είναι ότι και οι δύο λογαριασμοί πρέπει αποδεδειγμένα να ανήκουν στον ίδιο επενδυτή. Η μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό άλλου επενδυτή απαγορεύεται ρητώς, για λόγους ασφαλείας και νομιμότητας. Επίσης, πολλές εταιρείες θέτουν ένα μίνιμουμ χρονικό διάστημα που πρέπει να έχει παρέλθει από την ημερομηνία της κατάθεσης και αυτή της μεταφοράς. Τέλος, στην περίπτωση που πρόκειται για μεταφορά χρημάτων ανάμεσα σε λογαριασμούς με διαφορετικό συνάλλαγμα (απαιτείται, για παράδειγμα, μετατροπή από ευρώ σε δολάρια, κατά τη μεταφορά), η μετατροπή θα γίνει σύμφωνα με τις ισοτιμίες που ανακοινώνει η εταιρεία.

Η συγκεκριμένη μέθοδος, λοιπόν, είναι εξαιρετικά χρήσιμη για πολλούς επενδυτές που διατηρούν δύο ή περισσότερους λογαριασμούς και πολλές εταιρείες, μάλιστα, τους επιτρέπουν να μεταφέρουν ακόμη και κάποια bonus που έχουν κερδίσει από τον ένα λογαριασμό στον άλλον.