Ευμεταβλητότητα και ποσοστό κινδύνου

Στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην αγορά Forex, οι επενδυτές κερδίζουν ή ζημιώνονται από τις διακυμάνσεις στην ισοτιμία ενός ζεύγους νομισμάτων. Τα κέρδη που θα αποκομίσουν ή η ζημία που θα υποστούν εξαρτάται από το πόσο μεγάλη ή μικρή θα είναι αυτή η διακύμανση, από τη στιγμή που θα αγοράσουν ένα ζεύγος νομισμάτων (θα ανοίξουν, δηλαδή, τη θέση τους) έως τη στιγμή που θα το πουλήσουν (δηλαδή, θα κλείσουν τη θέση τους). Αν η ισοτιμία πέσει, έχουν κέρδος. Αν πέσει, έχουν ζημία. Και στις δύο περιπτώσεις, το ύψος αποτελείται από το πόσο θα αλλάξει η ισοτιμία.

Η αλλαγή αυτή ονομάζεται και ευμεταβλητότητα. Αναλυτικότερα, η ευμεταβλητότητα περιγράφει τον βαθμό της μεταβολής της ισοτιμίας ενός ζεύγους νομισμάτων, ειδικά όταν αυτή είναι απρόβλεπτη. Στην αγορά του συναλλάγματος, υπάρχουν ζεύγη νομισμάτων που παρουσιάζουν μικρές και σταδιακές αλλαγές στην ισοτιμία τους σε βάθος χρόνου, αλλά και ζεύγη με απρόβλεπτες διακυμάνσεις μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Η ευμεταβλητότητα, άλλωστε, περιλαμβάνει και το στοιχείο του χρόνου και μετρά ουσιαστικά το ύψος της απρόβλεπτης μεταβολής της ισοτιμίας σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό το διάστημα ορίζεται συνήθως σε ένα έτος.

Δεδομένων των παραπάνω, η ευμεταβλητότητα ενός συγκεκριμένου ζεύγους νομισμάτων δείχνει και τον δείκτη κινδύνου που περιλαμβάνει μια επένδυση σε αυτό. Συναλλαγές σε ένα ζεύγος νομισμάτων με υψηλή ευμεταβλητότητα σημαίνουν και υψηλότερο ρίσκο, αφού ενδέχεται, από τη μια μέρα στην άλλη, να αλλάξει σημαντικά η ισοτιμία και να φέρει μεγάλες ζημίες. Αντίστοιχα, βέβαια, μια αντίστροφη μεταβολή σε ένα τέτοιο ζεύγος μπορεί να φέρει και σημαντικά κέρδη. Για το λόγο αυτό, δεν είναι λίγοι οι επενδυτές – ειδικά ανάμεσα σε αυτούς που προτιμούν ημερήσιες συναλλαγές – που επιλέγουν ζεύγη με υψηλή ευμεταβλητότητα, προκειμένου να αποκτήσουν κέρδος εύκολα και σύντομα.

Η ευμεταβλητότητα, τέλος, μπορεί να εκφραστεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι ο αριθμητικός (για παράδειγμα, $0.4500) και ο δεύτερος ο ποσοστιαίος (για παράδειγμα, 6,5%).

Ο συγκεκριμένος όρος, λοιπόν, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των επενδυτών, αφού ουσιαστικά παρουσιάζει το κατά πόσο είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο η θέση τους. Από τη μία, η υψηλή ευμεταβλητότητα μπορεί να φέρει μεγάλη ζημία, εξαιτίας της απότομης αρνητικής μεταβολής σε μια ισοτιμία. Από την άλλη, βέβαια, μπορεί να φέρει και σημαντικό κέρδος – για το λόγο αυτό, δεν είναι λίγοι αυτοί που προτιμούν ζεύγη νομισμάτων με υψηλή ευμεταβλητότητα για να εξασφαλίσουν εύκολο και άμεσο κέρδος στις ημερήσιες συναλλαγές τους.