Ζώνες Bollinger: Ανώτατα και κατώτατα σημεία τάσης

Κάθε επενδυτής στην αγορά του forex που προχωρά σε τεχνική ανάλυση κάποιων τιμών ουσιαστικά αναζητεί το σημάδι αυτό που θα του επιτρέψει να ανοίξει τη συναλλαγή του, σχετικά σίγουρος για το αποτέλεσμα. Το σημάδι αυτό δεν είναι άλλο από την εμφάνιση μιας τάσης, του μοτίβου δηλαδή που θα του επιτρέψει να προβλέψει αν η ισοτιμία ενός ζεύγους νομισμάτων θα αυξηθεί ή θα μειωθεί.

Βέβαια, το να εντοπίσει απλά κανείς μια τάση δεν ολοκληρώνει τα καθήκοντά του στην τεχνική ανάλυση. Η τάση αυτή θα πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω, με τη βοήθεια τεχνικών δεικτών, ώστε να προσδιοριστεί η κατεύθυνσή της, η διάρκειά της, η ορμή της και τα βέλτιστα σημεία εισόδου και εξόδου. Παράλληλα, καλό είναι να εντοπιστούν και τα ανώτατα και κατώτατα σημεία της – οι ανώτατες και κατώτατες τιμές, δηλαδή, που θα εμφανιστούν στην ισοτιμία, κατά τη διάρκεια της τάσης.

Το καταλληλότερο εργαλείο για τον υπολογισμό του τελευταίου χαρακτηριστικού μιας τάσης, γνωστού και ως μεταβλητότητας, είναι οι ζώνες Bollinger. Πρόκειται για ένα είδους τεχνικού δείκτη που υπολογίζει ουσιαστικά το εύρος μεταβολής μιας τιμής, όταν αυτή χαρακτηρίζεται από κάποια τάση.

Η χρήση αυτών των ζωνών, μάλιστα, είναι σχετικά απλή. Αφού εντοπίσει μια τάση και εφαρμόσει πάνω της έναν κινητό μέσο όρο, ο επενδυτής δεν έχει παρά να τραβήξει κάθετες γραμμές στα σημεία του. Οι γραμμές αυτές θα εκτείνονται κατά 4%, προς τα πάνω και προς τα κάτω. Έπειτα, ενώνοντας τα εξωτερικά σημεία αυτών των γραμμών μεταξύ τους, ο επενδυτής θα βρεθεί μπροστά στο σχήμα μιας ζώνης, η οποία θα εκτείνεται κατά μήκος της τάσης. Η ζώνη αυτή αποκαλύπτει το φάσμα μέσα στο οποίο αναμένεται να κινηθεί η τιμή.

Χάρη στις ζώνες Bollinger, λοιπόν, οι επενδυτές μπορούν να μάθουν επιπλέον πληροφορίες για μια τάση και να προσαρμόσουν πάνω τους όχι μόνο τη συνέχεια της τεχνικής τους ανάλυσης, αλλά και τη στρατηγική των συναλλαγών τους.