Ζώνες Bollinger: Εργαλείο υπολογισμού μεταβλητότητας

Ο βαθμός μεταβλητότητας μιας ισοτιμίας ζεύγους νομισμάτων αποτελεί ένα σημαντικό μέγεθος για κάθε επενδυτή που επιθυμεί να πραγματοποιήσει συναλλαγές στην αγορά του Forex. Φανερώνει, άλλωστε, το βαθμό της πιθανής μεταβολής της, αλλά και το εύρος κίνησής της. Και κάθε ζεύγος νομισμάτων διαθέτει το δικό του βαθμό μεταβλητότητας, ο οποίος μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει το μέγεθος των κερδών ή της ζημίας, αντίστοιχα.

Η μεταβλητότητα μπορεί επίσης να μετρηθεί, χάρη στο μεγάλο εύρος εργαλείων που έχει στη διάθεσή του ο επενδυτής. Ένα από αυτά τα εργαλεία αφορά στην τεχνική ανάλυση και πρόκειται για ένα είδος δείκτη: τις ζώνες Bollinger. Οι συγκεκριμένες έχουν πάρει το όνομά τους από τον οικονομικό αναλυτή John Bollinger και χρησιμοποιούνται από το 1980. Χάρη σε αυτές, ένας επενδυτής μπορεί να υπολογίσει και να προβλέψει το εύρος της κίνησης μιας τιμής, ώστε να μη βρεθεί προ απροόπτων.

Αυτό που χρειάζεται αρχικά είναι ένας ακόμη τεχνικός δείκτης, ο κινητός μέσος όρος. Ο συγκεκριμένος ακολουθά την κίνηση της τιμής και παρουσιάζει το μέσο όρο της σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πάνω στις τιμές που δίνει ο κινητός μέσος όρος, μπορεί κάποιος επενδυτής να εφαρμόσει μια ζώνη Bollinger. Αυτή θα επεκταθεί προς τα πάνω και προς τα κάτω, δίνοντάς του το εύρος της κίνησης μιας ισοτιμίας.

Ας υποθέσουμε πως κάποιος έχει εφαρμόσει έναν κινητό μέσο όρο στις κινήσεις της ισοτιμίας του ζεύγους EUR/USD, για τις προηγούμενες 7 ημέρες. Εφαρμόζοντας και τη ζώνη Bollinger, θα επεκτείνει τις κινήσεις τις ισοτιμίας (για παράδειγμα, κατά 4%) προς τα πάνω και κάτω. Με τον τρόπο αυτό, μπροστά του δε θα εμφανίζεται μια γραμμή, αλλά μια ζώνη. Η ισοτιμία του ζεύγους αυτού, λοιπόν, αναμένεται να μην ξεπεράσει τα όρια αυτής της ζώνης, δίνοντας στον επενδυτή μια καλή εικόνα για τις μελλοντικές της διαθέσεις.

Πρόκειται, λοιπόν, για ένα εξαιρετικά χρήσιμο και απλό στη χρήση του εργαλείο τεχνικής ανάλυσης που “καλουπώνει” τις κινήσεις μιας ισοτιμίας και προσφέρει κάποια σχετικά ασφαλή συμπεράσματα στον επενδυτή.