Ζώνες Bollinger: Φανερώνουν τη μεταβλητότητα

Η τάση μιας ισοτιμίας αποτελεί ίσως το βασικότερο χαρακτηριστικό που βοηθά τους επενδυτές στην αγορά του forex να γνωρίζουν αν θα πρέπει να αγοράσουν ή να πουλήσουν κάποιο ζεύγος νομισμάτων. Η λογική πίσω από αυτό είναι απλή: αν επέρχεται μια ανοδική τάση, είναι προς το συμφέρον τους να αγοράσουν – σε αντίθετη περίπτωση, να πουλήσουν, πριν ξεκινήσει η πτωτική τάση.

Για να μπορέσουν, όμως, να επωφεληθούν μιας διαφαινόμενης τάσης στο έπακρο, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν διάφορες πτυχές της, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους τεχνικούς δείκτες. Οι πλέον σημαντικές πτυχές είναι η κατεύθυνση της τάσης, το σημείο έναρξής της και η ορμή της. Ωστόσο, υπάρχει και μια ακόμη: η μεταβλητότητα της τιμής, η οποία ορίζει το βαθμό μεταβολής της και το εύρος που θα καταλάβει. Και το καταλληλότερο εργαλείο για τον προσδιορισμό της μεταβλητότητας μιας τιμής είναι οι ζώνες Bollinger.

Οι ζώνες Bollinger είναι το εργαλείο αυτό που μπορεί να προσδιορίσει το εύρος κίνησης μιας ισοτιμίας, είτε αυτή ακολουθεί ανοδική είτε πτωτική τάση. Πρόκειται όχι για συγκεκριμένα σημεία, αλλά για μια ζώνη που επεκτείνεται προς τα πάνω και προς τα κάτω από τον κινητό μέσο όρο μιας τιμής. Χάρη σε αυτή της τη μορφολογία, δίνει μια γενικότερη εικόνα της μεταβλητότητας της τάσης, αφού αυτή σπάνια ξεπερνά τις δύο άκρες της ζώνης.

Οι ζώνες Bollinger υπολογίζονται με την επέκταση των τιμών του κινητού μέσου όρου, κατά 4%, και στις δύο πλευρές του φάσματος.. Έτσι, το μόνο που έχει να κάνει ένας επενδυτής είναι να χρησιμοποιήσει τον κινητό μέσο όρο μιας ισοτιμίας και να σχηματίσει μια ζώνη, επεκτείνοντας κάθε τιμή κατά 4% προς τα πάνω και προς τα κάτω. Μόλις ενώσει οριζοντίως τα σημεία που θα προκύψουν, θα έχει μπροστά του μια ζώνη Bollinger, η οποία θα του επιτρέψει να υπολογίσει το εύρος κίνησης των τιμών της ισοτιμίας.

Έτσι, θα έχει στη διάθεσή του το ύψος της μεταβλητότητας που χαρακτηρίζει μια τάση. Και, εφόσον γνωρίζει και τις υπόλοιπες σημαντικές πτυχές, χάρη σε άλλους τεχνικούς δείκτες, θα είναι σε θέση να προχωρήσει με μεγαλύτερη σιγουριά στις συναλλαγές του.