Η μετακύλιση λειτουργεί υπέρ μου ή εναντίον μου;

Ο κανόνας στην αγορά του forex θέλει τις συναλλαγές που ολοκληρώνονται σε μικρό χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας) να παρουσιάζουν μικρότερο ρίσκο για τους επενδυτές. Φυσικά, παράλληλα, μειώνονται και τα κέρδη που θα μπορούσε να φέρει μια συναλλαγή που παραμένει ανοιχτή για αρκετές ημέρες – σε τέτοιες περιπτώσεις, βέβαια, το ρίσκο είναι αυξημένο και σπάνια οι επενδυτές μικρών δυνατοτήτων διατηρούν μια θέση ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η συγκεκριμένη επιλογή, βέβαια, εξαρτάται από τη στρατηγική του κάθε επενδυτή, ο οποίος οφείλει να λάβει διάφορους παράγοντες υπόψη του. Ένας από αυτούς είναι και η μετακύλιση, το φαινόμενο αυτό που τίθεται σε ισχύ, όταν μια συναλλαγή παραμένει ανοιχτή και μετά το κλείσιμο της αγοράς. Φυσικά, η αγορά του forex παραμένει πάντοτε ανοιχτή, αλλά η αλλαγή της ημερολογιακής ημέρας φέρνει νέα δεδομένα που οι επενδυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη.

Η μετακύλιση αποτελεί ουσιαστικά το επιτόκιο που μπαίνει σε ισχύ σε κάθε ανοιχτή συναλλαγή τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος), όταν η αγορά κλείνει για τη συγκεκριμένη ημέρα. Πρόκειται για ένα επιτόκιο που εξαρτάται από το ζεύγος και τις τάσεις της αγοράς και μπορεί να λειτουργήσει είτε υπέρ είτε κατά του επενδυτή που διατηρεί ανοιχτή τη θέση του.

Επιγραμματικά, αυτό που ενδιαφέρει τον επενδυτή που διατηρεί ανοιχτή τη θέση του και μετά το κλείσιμο της αγοράς είναι το ποιο νόμισμα διαθέτει μεγαλύτερο επιτόκιο. Αν είναι αυτό που διατηρεί στην κατοχή του, τότε η μετακύλιση λειτουργεί υπέρ του και το επιτόκιο πιστώνεται στο λογαριασμό του. Αντίθετα, αν πουλήσει το νόμισμα με το μεγαλύτερο επιτόκιο, τότε η μετακύλιση λειτουργεί ως χρέωση. Κάποιος επενδυτής, λοιπόν, που σκοπεύει να διατηρήσει ανοιχτή τη θέση του θα πρέπει να υπολογίσει και τη μετακύλιση.

Ιδιαίτερα σημαντικό, τέλος, είναι το γεγονός ότι το εν λόγω επιτόκιο υπολογίζεται σύμφωνα με το συνολικό όγκο της συναλλαγής και όχι το περιθώριο που έχει ορίσει ο επενδυτής. Με λίγα λόγια, ο επενδυτής που χρησιμοποίησε περιθώριο 1.000 ευρώ και μόχλευση 100:1, για να αποκτήσει ένα lot EUR/USD, θα πληρώσει ή πιστωθεί επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση όχι τα 1.000, αλλά τα 100.000 ευρώ.