Η σημασία της τεχνικής ανάλυσης στις συναλλαγές

Η τεχνική ανάλυση των δεδομένων της αγοράς, πριν τοποθετηθεί οποιαδήποτε παραγγελία για συναλλαγή στην αγορά του forex, αποτελεί μια απαραίτητη διαδικασία. Άλλωστε, πρόκειται για τη διαδικασία εκείνη που επιτρέπει στους επενδυτές να αναλύσουν τα τωρινά δεδομένα της αγοράς, με σκοπό να χρησιμοποιήσουν τα όποια συμπεράσματα προκύψουν, για να κάνουν τις μελλοντικές τους προβλέψεις.

Η τεχνική ανάλυση πραγματοποιείται σε πρώτη φάση με την ανάγνωση διαγραμμάτων, τα οποία παρουσιάζουν τις προηγούμενες και τρέχουσες τιμές μιας ισοτιμίας. Χάρη σε αυτά, οι επενδυτές μπορούν να εντοπίσουν τα πρώτα στοιχεία εμφάνισης μιας τάσης και να σχηματίσουν μια πρώτη εικόνα για το πώς κινήθηκε μια ισοτιμία, αλλά και το πώς είναι πιθανότερο να κινηθεί και στο μέλλον. Τα διαγράμματα αυτά, άλλωστε, απεικονίζουν τις τιμές των προηγούμενων ωρών και ημερών μιας ισοτιμίας – πού βρέθηκαν στο άνοιγμα της αγοράς, πού στο κλείσιμο και τι συνέβη ενδιάμεσα.

Τις τιμές αυτές, βέβαια, δε μπορεί να τις ερμηνεύσει κάποιος με ασφάλεια, απλά διαβάζοντάς τις. Είναι απαραίτητη η ανάλυσή τους, μέσω της χρήσης κάποιων τεχνικών δεικτών. Αυτό είναι και το δεύτερο βήμα της τεχνικής ανάλυσης. Οι επενδυτές περνούν τους αριθμούς που βλέπουν στα διαγράμματα μέσα από το “φίλτρο” των τεχνικών δεικτών και προχωρούν σε συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά αφορούν σε διαφορετικές πτυχές της ισοτιμίας και των τάσεών της, ανάλογα με τον τεχνικό δείκτη που θα χρησιμοποιηθεί – έτσι, οι επενδυτές μπορούν να μάθουν για την κατεύθυνση της τάσης, τη διάρκειά της και άλλα στοιχεία, χρησιμοποιώντας ένα πλήθος τέτοιων τεχνικών δεικτών.

Μέσα από τη μέθοδο της τεχνικής ανάλυσης, λοιπόν, οι συναλλαγές στην αγορά του forex δεν πραγματοποιούνται με πυξίδα την τύχη και το ένστικτο, αλλά με χειροπιαστά στοιχεία και προβλέψεις που προκύπτουν από την ενημέρωση και την ανάλυση των προηγούμενων κινήσεων μιας ισοτιμίας.