Η σημασία των τάσεων στην αγορά του forex

Οι τάσεις αποτελούν έναν από τους καλύτερους συμμάχους των επενδυτών που πραγματοποιούν συναλλαγές στην αγορά του forex, καθώς πρόκειται για τις συμπεριφορές αυτές που δείχνουν τον τρόπο που θα κινηθούν τα ζεύγη. Πρόκειται για τις ανοδικές ή πτωτικές πορείες που μπορεί να σημειώσει μια ισοτιμία και οι οποίες αποτελούν το βασικό κριτήριο για το αν κάποιος επενδυτής θα αγοράσει ένα ζεύγος ή θα το πουλήσει.

Οι συγκεκριμένες τάσεις, λοιπόν, αποτελούν τον προπομπό της κίνησης μιας ισοτιμίας, όσον αφορά στην τεχνική ανάλυση. Μέσω της ανάλυσης αυτής, ο επενδυτής μπορεί να προβλέψει την κίνηση μιας ισοτιμίας και να πράξει ανάλογα, προκειμένου να διεκδικήσει κέρδη. Κοινώς, αν δει μια ανοδική τάση στο ζεύγος που τον ενδιαφέρει, δεν έχει παρά να αγοράσει. Σε αντίθετη περίπτωση, αν εντοπίσει μια καθοδική τάση στο ζεύγος που διαθέτει, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να πουλήσει.

Οι τάσεις είναι σχετικά εύκολο να εντοπιστούν. Το μόνο που έχει να κάνει, άλλωστε, κάποιος επενδυτής είναι να διαβάσει ένα διάγραμμα τεχνικής ανάλυσης που δείχνει τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος μιας ισοτιμίας. Στην περίπτωση που εντοπίσει υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά, μπορεί να θεωρήσει ότι βρίσκεται μπροστά σε μια ανοδική τάση. Αντίθετα, αν εντοπίσει χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά, σημαίνει πως η τάση που διαφαίνεται είναι καθοδική.

Ο εντοπισμός μιας τάσης, όμως, όσο εύκολος κι αν είναι, δεν είναι αρκετός. Ο επενδυτής θα πρέπει να υπολογίσει και τη σταθερότητα αυτής της τάσης – άλλωστε, μπορεί να πρόκειται για μια μεμονωμένη ανοδική ή καθοδική κίνηση της ισοτιμίας. Με λίγα λόγια, θα πρέπει να διαπιστώσει αν η συγκεκριμένη τάση θα διατηρηθεί, προκειμένου να του επιτρέψει να διεκδικήσει κέρδη. Και για τέτοιου είδους ανάλυση απαιτούνται κάποια ειδικά εργαλεία, όπως οι δείκτες τάσης.

Επιβεβαιώνοντας, λοιπόν, και χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους πληροφορίες, ο επενδυτής μπορεί να προβλέψει με σχετική ασφάλεια τη συμπεριφορά (και επομένως τον τρόπο που θα κινηθεί) μιας ισοτιμίας, ώστε να πράξει ανάλογα, με γνώμονα το κέρδος.