Η σημασία των τεχνικών δεικτών στην τεχνική ανάλυση

Η τεχνική ανάλυση στην αγορά του forex δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εμπειρικά ή με το μάτι, καθώς ναι μεν θα προκύψουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, αλλά θα πρόκειται για συμπεράσματα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις οι επενδυτές να δουν απλά αυτό που θέλουν να δουν και να καταλήξουν σε ανεπιβεβαίωτα συμπεράσματα που περισσότερο θα τους στοιχίσουν χρήματα παρά θα τους εξασφαλίσουν.

Με λίγα λόγια, η απλή ανάγνωση των διαγραμμάτων δε συνιστά τεχνική ανάλυση και δε μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία μιας συναλλαγής. Ακόμη κι αν οι επενδυτές εντοπίσουν μία τάση, βλέποντας τις προηγούμενες τιμές της ισοτιμίας, δεν είναι σε θέση ούτε να τις επιβεβαιώσουν ούτε να υπολογίσουν την ορμή και τη διαφαινόμενη διάρκειά τους.

Τέτοιου είδους πτυχές μιας τάσης μπορούν να υπολογίσουν, στο πλαίσιο πάντα της τεχνικής ανάλυσης, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους τεχνικούς δείκτες. Οι τεχνικοί δείκτες είναι μια σειρά χρήσιμων εργαλείων που βοηθά τους επενδυτές να υπολογίσουν τα επιμέρους χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς μιας ισοτιμίας. Αποτελούν, άλλωστε, το σύνολο μιας ομάδας τιμών του παρελθόντος, το οποίο έχει προσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να εμφανίσει τα χαρακτηριστικά μιας τάσης και να προσφέρει επιπλέον πληροφορίες στους επενδυτές.

Συναντάμε, λοιπόν, ένα πλήθος τέτοιων δεικτών στην αγορά του forex, όπως τους δείκτες τάσεις, τους κινητούς μέσους όρους, τους προπορευόμενους και ακολουθούντες δείκτες και άλλα τέτοια εργαλεία, ικανό το καθένα να βοηθήσει στο σχηματισμό συμπερασμάτων για κάθε πτυχή μιας ισοτιμίας και των τάσεών της.

Αυτό σημαίνει πως οι επενδυτές οφείλουν να χρησιμοποιούν διαφορετικό δείκτη για κάθε πληροφορία που θέλουν να εκμαιεύσουν κατά την τεχνική ανάλυση, καθώς ακόμη και να χρησιμοποιούν τον ένα για να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες του άλλου. Στο κάτω-κάτω, κανείς τεχνικός δείκτης δεν υπόσχεται 100% ασφαλή συμπεράσματα. Οι επενδυτές σχηματίζουν μια λιγότερο ή περισσότερο εμπεριστατωμένη εικόνα για τις κινήσεις μιας ισοτιμίας, ανάλογα και με το δείκτη που χρησιμοποιούν, και ρισκάρουν σε κάθε περίπτωση – απλά, το ρίσκο αυτό μειώνεται από μια πρόβλεψη που προήλθε από την εμπεριστατωμένη τεχνική ανάλυση.