Η χρησιμότητα της τεχνικής ανάλυσης στην αγορά του Forex

Από τη στιγμή που οι συναλλαγές στην αγορά του Forex δεν αποτελούν τυχερό παιχνίδι, η τύχη έχει ελάχιστη ανάμειξη στην επιτυχία (ή την αποτυχία, φυσικά) μιας επένδυσης. Ο βασικότερος παράγοντας δεν είναι άλλος από την πληροφόρηση, η οποία μπορεί να δώσει μια εικόνα για το πώς θα κινηθεί η αγορά. Η εικόνα αυτή σχηματίζεται από ένα πλήθος πληροφοριών, όπως γεωπολιτικές, κοινωνικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις και άλλοι παράγοντες – λιγότερο ή περισσότερο ασταθείς.

Μια επιτυχημένη πρόβλεψη, ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, χωρίς τη χρήση της τεχνικής ανάλυσης. Πρόκειται για μια διαδικασία ανάλυσης των τιμών της αγοράς, σε ένα προκαθορισμένο διάστημα του παρελθόντος. Βασίζεται στην αρχή που διατυπώνει κάθε έμπειρος οικονομικός αναλυτής: για να προβλέψει κανείς τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς, θα πρέπει πρώτα να κατέχει τις παρελθοντικές.

Η τεχνική ανάλυση, λοιπόν, δίνει την ευκαιρία στους επενδυτές να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις (και τη συμπεριφορά γενικότερα) μιας ισοτιμίας και να χρησιμοποιήσουν τη γνώση αυτή ως οδηγό για την πρόβλεψή τους. Οι κινήσεις αυτές εμφανίζονται, στο πλαίσιο τεχνικής ανάλυσης, ως ένα σύνολο τιμών – πρόκειται για τις τιμές που σημείωσε σε ένα προκαθορισμένο διάστημα του παρελθόντος η συγκεκριμένη ισοτιμία.

Οι τιμές αυτές μπορούν να αναλυθούν με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν οι επενδυτές και τις πληροφορίες που αναζητούν. Όσον αφορά στα πρώτα, υπάρχουν δεκάδες στη διάθεσή τους. Διαγράμματα, όπως τα γραμμικά, τα ραβδογράμματα και τα ιαπωνικά κεριά, καθώς και τεχνικοί δείκτες (δείκτες που επιτρέπουν την πολύπλευρη ανάγνωση των στοιχείων των διαγραμμάτων), όπως οι σταθεροί και κινητοί μέσοι όροι και οι ζώνες Bollinger, μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά στις πληροφορίες που αναζητούν οι επενδυτές που προχωρούν σε τεχνική ανάλυση, μπορούν να είναι επίσης πολλές. Η βασικότερη αυτών αφορά στην αναγνώριση μιας τάσης (την πορεία που μπορεί να ακολουθεί μια ισοτιμία), αλλά και σε άλλες πτυχές, όπως η μεταβλητότητά της, τα καταλληλότερα σημεία εισόδου και εξόδου στην αγορά και άλλες.

Γνωρίζοντας, λοιπόν, τις προηγούμενες κινήσεις μιας ισοτιμίας, οι επενδυτές μπορούν να προβλέψουν και τις επόμενες με μεγαλύτερη ασφάλεια. Και ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να το κάνουν αυτό δεν είναι άλλος από την τεχνική ανάλυση.