Η χρησιμότητα των σημάτων forex

Η τεχνολογία δεν επιτρέπει στους επενδυτές μόνο να πραγματοποιούν τις συναλλαγές στην αγορά του forex μέσω του υπολογιστή τους, από την άνεση του σπιτιού τους, αλλά ακόμη και να αυτοματοποιήσουν κάποιες διαδικασίες που θα τους φέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Στον αυτόματο μπορούν να τεθούν ακόμη και οι αποφάσεις που φέρνουν το άνοιγμα και το κλείσιμο των συναλλαγών, χάρη στην υπηρεσία που είναι γνωστή και ως σήματα forex (forex signals).

Τα σήματα αυτά αποτελούν ουσιαστικά προτάσεις και κινήσεις από τους ειδικούς, οι οποίες έχουν προκύψει μετά από τεχνική ανάλυση και μπορούν να αξιοποιηθούν ως έχουν από τους επενδυτές. Μάλιστα, δεν πρόκειται για απλές προβλέψεις ή συμβουλές, αλλά για μια σειρά έτοιμων εντολών, τις οποίες ο επενδυτής μπορεί να αντιγράψει με copy/paste στην ηλεκτρονική του πλατφόρμα, πραγματοποιώντας αυτόματα τις συναλλαγές που αφορούν.

Τα σήματα αυτά προέρχονται από διάφορες υπηρεσίες τέτοιου είδους. Κάποιες από αυτές, όπως η εξαιρετικά δημοφιλής MQL5, μια κοινότητα έμπειρων επενδυτών και ειδικών, απαιτούν τη συνδρομή των επενδυτών, οι οποίοι μπορούν να αποκτούν τα σήματα, είτε δωρεάν είτε έναντι ενός μικρού αντιτίμου. Αρκετοί forex brokers, μάλιστα, έχουν προσαρμόσει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες στις πλατφόρμες που προσφέρουν στα μέλη τους, ώστε τα σήματα να έρχονται αυτόματα σε αυτή και να είναι, φυσικά, συμβατά με το λογισμικό που χρησιμοποιούν. Είναι χαρακτηριστικό, άλλωστε, πως ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της εξαιρετικά δημοφιλούς πλατφόρμας MT4 είναι το γεγονός ότι μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί, ώστε να δέχεται και να αξιοποιεί σήματα forex από διάφορες πηγές.

Οι επενδυτές, λοιπόν, που κάνουν χρήση τέτοιων σημάτων μπορούν να επιλέξουν αυτό που συμφωνεί περισσότερο με τη στρατηγική τους ή αυτό που τους φαίνεται περισσότερο επικερδές. Μπορούν ακόμη και να αυτοματοποιήσουν πλήρως τη διαδικασία, εμπιστευόμενοι τυφλά κάθε σήμα και ενεργοποιώντας τα forex robots της πλατφόρμας τους, τα οποία θα αναλάβουν κάθε συναλλαγή.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα σήματα forex προσφέρουν μεγάλες ποσότητες εμπειρίας στις συναλλαγές των επενδυτών, ακολουθώντας την πλέον συμφέρουσα οδό. Από την άλλη, βέβαια, κανένα σήμα δεν εγγυάται 100% επιτυχία. Επομένως, αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ και προσοχή.