Ισλαμικοί ή swap-free λογαριασμοί: Στα πρότυπα της ισλαμικής θρησκείας

Οι εταιρείες που προσφέρουν online υπηρεσίες στην αγορά του Forex δραστηριοποιούνται σε όλον τον κόσμο και έχουν καταφέρει να διακριθούν σε αγορές που επεκτείνονται από τη μια γωνιά του πλανήτη στην άλλη. Μια από αυτές τις… γωνιές είναι και ο αραβικός κόσμος, για τον οποίο οι εταιρείες έχουν προσαρμόσει ανάλογα τις υπηρεσίες τους.

Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τα τυχερά παιχνίδια, η ισλαμική θρησκεία δεν απαγορεύει τις επενδύσεις. Επομένως, οι ισλαμιστές μπορούν να προχωρούν σε συναλλαγές στην αγορά του Forex και να εκμεταλλεύονται τις διακυμάνσεις στις ισοτιμίες, κερδίζοντας χρήματα, όπως και οι επενδυτές από τον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί, ωστόσο, που περιορίζονται είναι στον τομέα των τόκων. Η ισλαμική θρησκεία απαγορεύει την πληρωμή και είσπραξη τόκων, γεγονός που σημαίνει ότι οι επενδυτές που την ασπάζονται δεν επιτρέπεται να εκμεταλλεύονται το φαινόμενο της μετακύλισης σε μια συναλλαγή, όταν αυτή παραμένει ανοιχτή και την επόμενη ημέρα και ο forex broker υπολογίζει αν πρέπει να εισπράξει τόκους από τον επενδυτή ή να του αποδώσει.

Ο περιορισμός αυτός, λοιπόν, έχει αναγκάσει τους forex brokers να δημιουργήσουν έναν ειδικό τύπο λογαριασμού, τον λεγόμενο ισλαμικό ή swap-free. Οι επενδυτές που πραγματοποιούν συναλλαγές από τέτοιου είδους λογαριασμό δεν υπόκεινται στους κανόνες της μετακύλισης. Αυτό σημαίνει πως, ακόμη κι αν αφήσουν μια συναλλαγή ανοιχτή μέχρι και την επόμενη ημέρα (ή πολλές συνεχόμενες ημέρες), δεν τους απασχολεί η μετακύλιση, καθώς δεν πρόκειται ούτε να εισπράξουν ούτε να πληρώσουν τόκους.

Με τον τρόπο αυτό, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών στην αγορά του Forex καταφέρνουν να συμπεριλάβουν μια τεράστια κατηγορία επενδυτών: αυτούς που ασπάζονται τον ισλαμισμό, είτε προέρχονται από τον αραβικό κόσμο είτε όχι.