Κίνδυνοι και ρίσκο στην αγορά Forex

To Forex αποτελεί μια αγορά επενδύσεων και οι συναλλαγές που το αφορούν – όπως και κάθε συναλλαγή, άλλωστε – μπορούν να φέρουν κέρδη, αλλά και ζημίες. Εξάλλου, δε βασίζεται αποκλειστικά στις ικανότητες του επενδυτή, αλλά και στη διαμόρφωση της αγοράς, έναν παράγοντα που, όσο κι αν είναι ανοιχτός σε ερμηνεία και προβλέψεις, δε παύει να είναι εξαιρετικά αστάθμητος. Για το λόγο αυτό, κάθε επίδοξος επενδυτής που σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στην αγορά Forex θα πρέπει πρωτίστως να κατανοήσει όχι τις ευκαιρίες κέρδους που του προσφέρονται, αλλά τους κινδύνους ζημίας.

Στο κάτω-κάτω, καμία επένδυση δεν αποτελεί σίγουρο στοίχημα. Έτσι, και στην περίπτωση του Forex, το κεφάλαιο που θα επενδύσει κάποιος μπορεί να εξανεμιστεί με ευκολία, ειδικά αν χρησιμοποιεί τη μόχλευση ή συνάπτει μακροπρόθεσμες συμφωνίες. Φυσικά, κάθε online πάροχος προσφέρει εργαλεία που ελαχιστοποιούν το μέγεθος της ζημίας, ωστόσο, η πιθανότητα αυτή δε μπορεί να εξαλειφθεί εντελώς.

Για το λόγο αυτό, κάθε online πάροχος υπηρεσιών Forex τονίζει ότι τα μέλη του θα πρέπει να κατανοήσουν απόλυτα τους κινδύνους που κρύβουν οι συναλλαγές. Παράλληλα, ωθούν τους πραγματικά αποφασισμένους να κατανοήσουν πρώτα κάθε πτυχή της αγοράς και να ενημερώνονται συνεχώς, διαβάζοντας τα σχετικά άρθρα, τις προβλέψεις και τα διαγράμματα. Ακόμη κι αυτά, βέβαια, δεν αποτελούν κανόνες, αλλά προβλέψεις, επεξηγήσεις και ερμηνείες τάσεων. Η αγορά, όπως είπαμε, είναι απρόβλεπτη και οι διακυμάνσεις στις ισοτιμίες μπορούν να εκπλήξουν και τους πιο έμπειρους.

Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι συναλλαγές στην αγορά του Forex βασίζονται στην τεχνολογία και στο internet. Αυτό από τη μία σημαίνει ευκολία και αμεσότητα. Από την άλλη, σημαίνει επίσης και αστάθεια ή προβλήματα. Οι υπολογιστές μπορεί να παρουσιάσουν βλάβη και η σύνδεση στο internet να πέσει. Αποτέλεσμα: μια σημαντική συναλλαγή να μείνει ημιτελής και να κοστίσει χρήματα στον επενδυτή.

Με λίγα λόγια, κάθε επενδυτής θα πρέπει να κατανοήσει αυτούς τους κινδύνους, πριν ξεκινήσει τις συναλλαγές. Θα πρέπει να μη ρισκάρει μεγαλύτερο κεφάλαιο από αυτό που είναι διατεθειμένος να χάσει, να συμβουλεύεται προβλέψεις και άρθρα, χωρίς να θεωρεί δεδομένα όσα διαβάζει, και να έχει εμπιστοσύνη στον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί. Τα παραπάνω δε θα τον γλιτώσουν, βέβαια, από ζημίες, αλλά θα καταφέρουν να τις περιορίσουν. Το ρίσκο και οι κίνδυνοι που συνοδεύουν τις επενδύσεις, άλλωστε, παραμένουν σε κάθε περίπτωση.