“Κεφάλι και Ώμοι”: Προβλέπει την αναστροφή της τάσης

Η αναστροφή μιας τάσης, η αναπόφευκτη αλλαγή στην πορεία μιας ισοτιμίας, μπορεί να κοστίσει σε πολλούς επενδυτές που δεν την εντόπισαν εγκαίρως και συνέχισαν μια συναλλαγή που, αντί για κέρδος τους έφερε ζημίες στο κεφάλαιο. Άλλωστε, ό,τι ανεβαίνει κάποτε κατεβαίνει (ή το αντίστροφο) και οι τιμές μιας ισοτιμίας, όσο κι αν έχουν επηρεαστεί από μια ισχυρή τάση, θα επανέλθουν αργά ή γρήγορα σε κανονικά ή χαμηλότερα ή υψηλότερα σημεία. Και καθήκον των επενδυτών είναι να εντοπίσουν την αναστροφή αυτή εγκαίρως, προκειμένου να πράξουν ανάλογα.

Τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να εντοπίσει την αντιστροφή μιας τάσης, κατά τη διαδικασία της τεχνικής ανάλυσης, είναι πολλά. Το πλέον δημοφιλές ανάμεσά τους, όμως, είναι το “Κεφάλι και Ώμοι” (“Head and Shoulders”), ένα σχήμα που προειδοποιεί για την αναστροφή μιας τάσης.

Πρόκειται για ένα σχήμα με τρεις κορυφές (μία υψηλή στο κέντρο και δύο χαμηλότερες στα πλάγια), το οποίο εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης μιας τάσης και της αναπόφευκτης αντιστροφής της. Το εν λόγω σχήμα ονομάζεται “Κεφάλι και Ώμοι”, καθώς θυμίζει ακριβώς αυτό: ένα κεφάλι και τους δύο ώμους.

Η κορυφή που βρίσκεται ψηλότερα και στη μέση παίζει το ρόλο του κεφαλιού και αποκαλύπτει το υψηλότερο σημείο της τάσης. Η πρώτη κορυφή, στο ρόλο του αριστερού ώμου, δείχνει την άνοδο της ισοτιμίας, πριν φτάσει στο υψηλότερο σημείο της, και η δεύτερη (ο δεξιός ώμος) μια από τις υψηλότερες τιμές, μετά την πτώση της ισοτιμίας. Οι τρεις κορυφές, μάλιστα, διαθέτουν κοινή γραμμή υποστήριξης, η οποία δηλώνει και την έναρξη της αναστροφής, στο σημείο που πραγματοποιήθηκε η τελευταία καθοδική διείσδυση της τιμής.

Το “Κεφάλι και Ώμοι”, βέβαια, μπορεί να συναντηθεί και ανεστραμμένο, ανάλογα με τον τύπο της τάσης που εξετάζουμε. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, προειδοποιεί για το τι πρόκειται να επακολουθήσει και βοηθά τους επενδυτές να πράξουν ανάλογα, προκειμένου να προστατέψουν το κεφάλαιό τους.