Κινητός μέσος όρος: Η οπτικοποίηση της τάσης

Η αξία της τεχνικής ανάλυσης πριν από κάθε συναλλαγή στην αγορά του forex είναι αναμφισβήτητη. Χάρη σε αυτή, οι επενδυτές αξιοποιούν σημαντικά στοιχεία για τις συναλλαγές τους. Τα στοιχεία αυτά, βέβαια, δεν αποτελούν κάποια μυστικά που προκύπτουν μετά από αναλύσεις και υπολογισμούς, αλλά ένα είδος οπτικοποίησης των κινήσεων μιας ισοτιμίας, το οποίο επιτρέπει την πρόβλεψη των αντίστοιχων μελλοντικών της κινήσεων.

Τέτοιου είδους οπτικοποίηση προσφέρει και ένας από τους τεχνικούς δείκτες που έχουν στη διάθεσή τους οι επενδυτές. Πρόκειται για τον κινητό μέσο όρο, ο οποίος ουσιαστικά οπτικοποιεί τις κινήσεις μιας τάσης. Στο κάτω-κάτω, η τάση αποτελεί πιθανότατα το σημαντικότερο στοιχείο που μπορεί να προκύψει από την τεχνική ανάλυση. Και η δυνατότητα οπτικοποίησής της που δίνει ένας κινητός μέσος όρος είναι, όπως είναι λογικό, εξίσου σημαντική.

Αυτό που κάνει ουσιαστικά ένας κινητός μέσος όρος είναι να αποκαλύψει μια γραμμή, αποτελούμενη από τις τιμές μιας ισοτιμίας. Η συγκεκριμένη γραμμή, ανάλογα με την κατεύθυνσή της, μπορεί να αποκαλύψει αν πρόκειται για μια ανοδική ή καθοδική τάση.

Ο κινητός μέσος όρος μπορεί να βρεθεί σε δύο μορφές. Η πρώτη είναι ο απλός κινητός μέσος όρος (γνωστός και ως simple moving average ή SMA), ο οποίος χρησιμοποιείται για το σύνολο του χρονικού διαστήματος που έχει επιλέξει ο επενδυτής και του δίνει μια συγκεντρωτική εικόνα, επικεντρώνοντας σε κάθε τιμή. Προκειμένου να προκύψει ο απλός κινητός μέσος όρος, ο επενδυτής θα πρέπει να προσθέσει όλες τις τιμές (τιμή κλεισίματος, μέσο επίπεδο ή ημερήσιος μέσος όρος) και να διαιρέσει το άθροισμά τους με τον αριθμό των τιμών που χρησιμοποιήθηκαν.

Η δεύτερη μορφή είναι ο εκθετικός κινητός μέσος όρος (γνωστός και ως exponential moving average ή EMA), ο οποίος δεν επικεντρώνει στο σύνολο των τιμών του επιλεγμένου χρονικού διαστήματος, αλλά στις πιο πρόσφατες. Για να τον υπολογίσει, ο επενδυτής θα πρέπει να υπολογίσει κάποια ποσοστά που προκύπτουν ή να χρησιμοποιήσει τον ανάλογο μαθηματικό τύπο.

Κάθε τύπος κινητού μέσου όρου, λοιπόν, επιτελεί μια διαφορετική λειτουργία. Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο, όμως, είναι η βασική τους λειτουργία: η οπτικοποίηση της τάσης.