Κλήση Περιθωρίου (Margin Call)

Για κάθε συναλλαγή του στην αγορά του Forex, ο επενδυτής θα πρέπει να καταθέτει ένα μίνιμουμ ποσό, το οποίο ονομάζεται περιθώριο. Το περιθώριο αποτελεί ουσιαστικά την εγγύηση του επενδυτή για να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή και είναι το ποσό αυτό που ρισκάρει σε κάθε περίπτωση.

Σε πολλές συναλλαγές, το ύψος του περιθωρίου είναι προκαθορισμένο και υπάρχει ένα μίνιμουμ ποσό, το οποίο θα πρέπει να αποτελεί το περιθώριό του, όσο η συναλλαγή είναι ανοιχτή. Στην περίπτωση, βέβαια, που η συγκεκριμένη συναλλαγή αρχίζει να παρουσιάζει ζημία, το περιθώριο αυτό αρχίζει και μειώνεται. Έτσι, μόλις το ποσό που έχει οριστεί ως περιθώριο από τον επενδυτή κατέβει κάτω από αυτό του προκαθορισμένου μίνιμουμ, η online εταιρία Forex θα του ζητήσει να το αναπληρώσει ή να κλείσει τη συναλλαγή.

Αυτή η μέθοδος ονομάζεται κλήση περιθωρίου ή margin call. Ο όρος “κλήση” οφείλεται στο γεγονός ότι παλιότερα οι πάροχοι τηλεφωνούσαν στους επενδυτές, προκειμένου να τους ενημερώσουν και να τους ζητήσουν την αναπλήρωση του περιθωρίου, προκειμένου να διατηρήσουν ανοιχτή τη θέση τους. Βέβαια, στις ημέρες μας, πολλοί πάροχοι δεν ακολουθούν τη διαδικασία ενημέρωσης και προχωρούν άμεσα στο κλείσιμο της ζημιογόνας θέσης, αφού αυτή δε μπορεί να παραμείνει ανοιχτή με περιθώριο χαμηλότερου του επιτρεπτού.

Η κλήση περιθωρίου εντοπίζεται συνήθως σε συμφωνίες μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), οι οποίες επανεξετάζονται καθημερινά και υπολογίζονται τα κέρδη ή οι ζημίες, επηρεάζοντας το ποσό που έχει κατατεθεί ως περιθώριο, καθώς και σε περιπτώσεις που οι επενδυτές προχωρούν σε συναλλαγή προς διακράτηση (buy and hold), η οποία παραμένει ανοιχτή για χρόνια. Η μεγάλη χρονική διάρκεια των δύο παραπάνω μεθόδων συναλλαγής μπορεί μεν να φέρει μεγάλα κέρδη μακροπρόθεσμα, ωστόσο, εμπεριέχει και το ρίσκο της εξάντλησης του περιθωρίου που έχει κατατεθεί.

Με λίγα λόγια, η κλήση περιθωρίου αποτελεί ένα από τα πλέον ζημιογόνα ενδεχόμενα που έχει να αντιμετωπίσει ένας επενδυτής. Όπως είναι φυσικό, όσοι γνωρίζουν τι κάνουν έχουν την εμπειρία να κλείσουν τη θέση τους προτού φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο και το φαινόμενο να δεχτεί κλήση περιθωρίου ένας έμπειρος επενδυτής στην αγορά του Forex είναι εξαιρετικά σπάνιο.