Κριτήρια επιλογής Forex broker: Τα βασικά σημεία

Από τη στιγμή που κάποιος επίδοξος επενδυτής μάθει όλα όσα του είναι απαραίτητα για να ξεκινήσει τις συναλλαγές τους στην αγορά του Forex, θα πρέπει να ξεκινήσει την αναζήτηση του καταλληλότερου για αυτόν online παρόχου υπηρεσιών. Θα πρέπει, λοιπόν, να φιλτράρει όσα του προσφέρουν και να επικεντρωθεί στα σημαντικότερα, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές του.

Η πρώτη απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή του Forex broker είναι, φυσικά η αξιοπιστία. Η εταιρεία που προσφέρει τις υπηρεσίες θα πρέπει να είναι ελεγμένη και πιστοποιημένη από τις σχετικές Αρχές. Πρόκειται για έναν σημαντικό και απαράβατο κανόνα.

Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να επιλέξει ανάλογα με τις ανάγκες του. Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των online παρόχων προσφέρει όμοιες υπηρεσίες, θα πρέπει να διαπιστώσει ότι αυτός που ετοιμάζεται να επιλέξει πραγματοποιεί συναλλαγές στα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν (ζεύγη νομισμάτων, CFDs, δικαιώματα επιλογών και άλλα). Η προσφορά του παρόχου σε αυτόν τον τομέα μπορεί να εξακριβωθεί, με μια ματιά στους τύπους λογαριασμών και τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που προσφέρει.

Το επόμενο στάδιο αφορά σε τιμές και χρεώσεις. Όπως είναι φυσικό, οι διακυμάνσεις στην τιμή ενός ζεύγους νομισμάτων είναι ίδιες σε κάθε πάροχο, αφού τις καθορίζει η αγορά και όχι ο εκάστοτε Forex broker. Κάποιοι από αυτούς, όμως, παρουσιάζουν τις διακυμάνσεις αυτές και σε κλασματικά pips. Η παρουσίαση αυτή ευνοεί περισσότερο τους επενδυτές που πραγματοποιούν μικρής διάρκειας συναλλαγές και ποντάρουν σε ελάχιστες διακυμάνσεις. Αντίστοιχα, όσον αφορά στις χρεώσεις, ο επενδυτής θα πρέπει να αναζητήσει τον πάροχο με το χαμηλότερο spread . Και σε αυτή την περίπτωση, θα δει διαφορές όχι μόνο στην τιμή του spread, αλλά και στη μορφή του. Αναλυτικότερα, κάποιοι πάροχοι χρησιμοποιούν κυμαινόμενο spread και όχι σταθερό. Αυτό σημαίνει ότι η χρέωση μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

Τέλος, κάποια σημαντικά στοιχεία που πρέπει να προσέξει κάθε επενδυτής πριν επιλέξει είναι οι προσφορές του παρόχου και κατά πόσο αυτές τον εξυπηρετούν ή όχι (ακόμη κι αν φαίνονται εντυπωσιακές με την πρώτη ματιά) και η δυνατότητα ανοίγματος εικονικού λογαριασμού, ο οποίος θα του χαρίσει εμπειρίες στον πρακτικό τομέα των συναλλαγών.