Κριτήρια επιλογής online πλατφόρμας Forex

Οι διάφορες ηλεκτρονικές πλατφόρμες που προσφέρουν στα μέλη τους οι online πάροχοι  Forex αποτελούν ουσιαστικά το εργαλείο των επενδυτών για να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να επιλέγονται με μεγάλη προσοχή και μετά από έρευνα, καθώς θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες για τις δυνατότητές τους και να καλύπτουν τις ανάγκες τους.

 

Σε γενικές γραμμές, η επιλογή παρόχου αποτελεί ουσιαστικά και την επιλογή πλατφόρμας, ωστόσο, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη και αφορούν σε αυτή καθαυτή τη λειτουργία τους. Επιλέγοντας πάροχο ή πλατφόρμα, ο επενδυτής θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέχονται με την άδεια των αρμόδιων Αρχών. Αυτό το σημείο κρίνει και την αξιοπιστία παρόχου και πλατφόρμας. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να συγκριθούν οι τιμές (ζήτησης και πώλησης) που ανακοινώνει ο κάθε πάροχος μέσω της πλατφόρμας του, καθώς και το spread που παρακρατεί ο καθένας.

Η πλατφόρμα των συναλλαγών στην αγορά του Forex, από την άλλη, πρέπει να αξιολογηθεί πρωτίστως για αυτό που ουσιαστικά είναι: ένα πρόγραμμα λογισμικού. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν οι σημαντικότερες πτυχές της λειτουργίας της. Πόσο ασφαλής είναι και τι είδους κωδικοποιήσεις χρησιμοποιεί; Είναι σταθερή στη λειτουργία της; Πόσο άμεσα πραγματοποιεί τις συναλλαγές; Τι εργαλεία προσφέρει και πόσο πλήρης είναι η ενημέρωση μέσω αυτής; Τα παραπάνω κριτήρια είναι αδιαπράγματευτα και μπορούν να επηρεάσουν σε μικρό ή σε τεράστιο βαθμό την επιτυχία των συναλλαγών.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και κριτήρια που αφορούν στις προσωπικές προτιμήσεις του κάθε επενδυτή. Τα κριτήρια αυτά έχουν να κάνουν με την αισθητική και την πρακτικότητα που προσφέρει η πλατφόρμα. Φυσικά, το δεύτερο είναι σαφώς πιο σημαντικό, καθώς – σε αντίθεση με την αισθητική – μπορεί να επηρεάσει την ταχύτητα ανοίγματος και κλεισίματος της θέσης των επενδυτών. Τέλος, οι επενδυτές μπορούν να βρουν πλατφόρμες που έχουν σχεδιαστεί για τις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες, όπως αυτές διαμορφώνονται από το πλήθος των συναλλαγών που πραγματοποιούν, και τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Με λίγα λόγια, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες των συναλλαγών δε διαφέρουν μεταξύ τους μόνο στις λεπτομέρειες, αλλά και στην ουσία. Και η κατάλληλη επιλογή κρίνεται σημαντική για κάθε επενδυτή.