Κρυφή απόκλιση: Φανερώνει τη συνέχιση μιας τάσης

Ανάμεσα στα τεχνικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του κάθε επενδυτής στην αγορά του Forex υπάρχουν διαφορετικοί δείκτες, οι οποίοι έχουν τη δική τους χρησιμότητα. Οι δείκτες αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα, ωστόσο, ο εντοπισμός και η ερμηνεία μιας απόκλισης αποτελούν σημαντικά στοιχεία στην εξακρίβωση των όσων βοηθούν να προβλέψουν.

Η απόκλιση εμφανίζεται όταν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις τιμές που εμφανίζει μια ισοτιμία ζεύγους νομισμάτων και στα αποτελέσματα του δείκτη. Στην περίπτωση που εντοπίζεται, μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα: την αντιστροφή μιας τάσης ή τη συνέχισή της. Η απόκλιση που ειδοποιεί τον επενδυτή για το πρώτο ενδεχόμενο ονομάζεται απλή, ενώ αυτή που αφορά στο δεύτερο ονομάζεται κρυφή.

Η κρυφή απόκλιση, λοιπόν, βοηθά τον επενδυτή να διαπιστώσει ότι μια τάση θα συνεχιστεί. Ο λόγος που ονομάζεται έτσι δεν αφορά στη δυσκολία εντοπισμού της, αλλά στο γεγονός ότι μπορεί να εντοπιστεί κρυμμένη μέσα σε μια τάση. Πώς μπορεί, όμως, κάποιος να την εντοπίσει;

Ας υποθέσουμε πως, σε κάποιο σχεδιάγραμμα, η τιμή της ισοτιμίας που βρίσκεται σε ανοδική τάση παρουσιάζει υψηλότερα χαμηλά, αλλά ο δείκτης που χρησιμοποιείται (για παράδειγμα, ένας ταλαντωτής ορμής) εμφανίζει χαμηλότερα χαμηλά. Αν η τιμή εμφανίζει νέο υψηλότερο χαμηλό, αλλά ο δείκτης δεν ακολουθήσει, τότε πιθανότατα ο επενδυτής βρίσκεται μπροστά σε μια κρυφή απόκλιση.

Αντίστοιχα, αν η τιμή εμφανίσει ένα χαμηλότερο υψηλό και ο δείκτης ένα υψηλότερο υψηλό, τότε πρόκειται και πάλι για μια κρυφή απόκλιση. Η συγκεκριμένη τάση είναι πτωτική και αυτό που φανερώνει η απόκλιση στον επενδυτή είναι πως θα συνεχιστεί – επομένως, οφείλει να αποφύγει να ανοίξει μια νέα θέση προς το παρόν.

Η κρυφή απόκλιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί – όπως και η απλή – ως ένα είδος προπορευόμενου δείκτη, ο οποίος θα ειδοποιήσει εγκαίρως για τις διαθέσεις μιας τάσης. Στην προκειμένη περίπτωση, ο επενδυτής βλέπει πως δεν υπάρχει τέλος της τάσης στον ορίζοντα, επομένως, θα πρέπει να κάνει υπομονή.