Λόγοι αποτυχίας συναλλαγών στην αγορά του forex

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην αγορά του forex κρύβουν τεράστιο ρίσκο και δεν είναι λίγες οι φορές που ακόμη και οι πλέον έμπειροι επενδυτές θα έρθουν αντιμέτωποι με μεγάλες ζημίες. Το συγκεκριμένο σενάριο, βέβαια, είναι πιο πιθανό για έναν άπειρο επενδυτή, ο οποίος – τουλάχιστον τον πρώτο καιρό – θα δει πιθανότατα περισσότερες συναλλαγές του να κλείνουν με ζημία παρά με κέρδος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν ζημία στους επενδυτές.

Ένας χαρακτηριστικός λόγος είναι οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες που έχουν πολλοί άπειροι επενδυτές. Αναζητούν έτσι το γρήγορο κέρδος στην αγορά του forex, με αποτέλεσμα να ρισκάρουν και να καταλήγουν να χάνουν και τα ήδη υπάρχοντα κεφάλαιά τους. Οι συναλλαγές πρέπει να γίνονται με βάση τη συγκέντρωση μικρότερων ποσών που θα αποφέρουν συνολικά μεγάλο κέρδος, αλλά πολλοί επενδυτές δεν το κατανοούν και δε μπαίνουν καν στον κόπο να χαράξουν κάποια στρατηγική, διεκδικώντας το εύκολο κέρδος.

Η απουσία στρατηγικής είναι ένας ακόμη λόγος που πολλές συναλλαγές καταλήγουν ζημιογόνες. Η στρατηγική είναι απαραίτητη και κάθε συναλλαγή πρέπει να αποτελεί κομμάτι ενός μεγαλύτερου σχεδίου. Διαφορετικά, οι ζημίες καραδοκούν. Άλλωστε, η στρατηγική βοηθά και στη διατήρηση της απαραίτητης πειθαρχίας, η έλλειψη της οποίας είναι ένας ακόμη σημαντικός λόγος αποτυχίας.

Στην κατηγορία της πειθαρχίας μπορούμε να συμπεριλάβουμε δύο ακόμη λόγους. Ο πρώτος είναι το άνοιγμα και η διατήρηση πολλών ταυτόχρονων συναλλαγών, μια πρακτική που σπάνια μπορεί να διαχειριστεί ένας άπειρος επενδυτής. Και ο δεύτερος η άρνησή του να κλείσει μια συναλλαγή που του προκαλεί ζημία, με την ελπίδα ότι η τάση θα αντιστραφεί – παρά το γεγονός ότι δεν έχει τέτοιες ενδείξεις.

Άλλοι λόγοι αποτυχίας αφορούν στις δυνατότητες που έχουν οι επενδυτές στην αγορά του forex και δεν τις εκμεταλλεύονται – ή τις εκμεταλλεύονται λάθος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εντολές ορίου και ελαχιστοποίησης ζημίας, οι οποίες κλείνουν αυτόματα τις συναλλαγές, στα σημεία που έχει θέσει ο επενδυτής. Πολλοί, όμως, αρνούνται να τις χρησιμοποιήσουν, με αποτέλεσμα να μην κλείνουν τη θέση τους στο καλύτερο δυνατό σημείο. Αντίστοιχα, εργαλεία όπως η μόχλευση χρησιμοποιούνται χωρίς μέτρο από πολλούς επενδυτές, με αποτέλεσμα να ρισκάρουν περισσότερα χρήματα.

Οι λόγοι για να χάσει χρήματα κάποιος επενδυτής, λοιπόν, είναι πολλοί και αυτό που πρέπει να κάνει είναι να φροντίσει να προετοιμαστεί για τα αρνητικά ενδεχόμενα και να αποφύγει σημαντικά λάθη.