Μεταβλητότητα: Κατά πόσο αλλάζει μια ισοτιμία;

Ο βασικός σκοπός κάθε συναλλαγής στην αγορά του Forex είναι η εκμετάλλευση της διαφοράς μιας ισοτιμίας, από τη στιγμή που ο επενδυτής θα αγοράσει κάποιο ζεύγος μέχρι αυτή που θα το πουλήσει. Τα κέρδη (ή, στην αντίθετη περίπτωση, οι ζημίες) εξαρτώνται από την πρόβλεψη του επενδυτή και το αν τελικά η ισοτιμία θα κινηθεί προς την κατεύθυνση που τον συμφέρει περισσότερο. Το προς τα πού (πάνω ή κάτω) θα κινηθεί η ισοτιμία ενός ζεύγους νομισμάτων είναι ο παράγοντας εκείνος που κρίνει αν ο επενδυτής θα έχει κέρδος ή ζημία.

Ωστόσο, υπάρχει και ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να ξεχωρίσει μια επιτυχημένη συναλλαγή από τις υπόλοιπες: το ύψος των κερδών. Αυτό εξαρτάται από το πόσο ψηλά ή χαμηλά θα φτάσει μια ισοτιμία. Όσο μεγαλύτερη είναι η κίνησή της τόσο μεγαλύτερα και τα κέρδη. Φυσικά, στην περίπτωση μιας αποτυχημένης πρόβλεψης, όσο περισσότερο κινηθεί η ισοτιμία τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι ζημίες στο κεφάλαιο του επενδυτή.

Το εύρος αυτής της κίνησης ονομάζεται μεταβλητότητα και πρόκειται για αυτό που κρίνει όχι μόνο τα κέρδη και τις ζημίες ενός επενδυτή, αλλά και τα περισσότερο ή λιγότερο συμφέροντα ζεύγη νομισμάτων ανά περίσταση. Για παράδειγμα, ζεύγη πρωτευόντων νομισμάτων, που περιέχουν το δολάριο, το ευρώ, την αγγλική λίρα και το ιαπωνικό γιεν, μεταξύ άλλων, παρουσιάζουν χαμηλή μεταβλητότητα. Αυτό σημαίνει πως η κίνηση της ισοτιμίας είναι περισσότερο προβλέψιμη. Ωστόσο – ειδικά στην περίπτωση που χρησιμοποιείται χαμηλή μόχλευση – τα κέρδη μπορούν να είναι ελάχιστα. Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για τις ζημίες. Άλλα νομίσματα, ωστόσο, παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα μεταβλητότητας. Αυτό σημαίνει πως η ισοτιμία τους μπορεί να εκτοξευθεί ή να καταποντιστεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Οι συναλλαγές που τα περιλαμβάνουν εμπεριέχουν μεγαλύτερο ρίσκο. Ωστόσο, μπορούν να φέρουν υψηλότερο κέρδος – ή ζημίες.

Η μεταβλητότητα ενός ζεύγους νομιασμάτων, λοιπόν, κρίνει το ύψος των κερδών ή των ζημιών σε μια συναλλαγή. Και η πρόβλεψή της αποτελεί αντικείμενο της τεχνικής ανάλυσης, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί (σε αυτή την περίπτωση) με τη χρήση ενός κινητού μέσου όρου και μιας ζώνης Bollinger.