Μικρή αλλά σταθερή αύξηση για το EUR/USD

Το EUR/USD έχει εκμεταλλευτεί τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών στις αγορές και στα χρηματιστήρια και έχει καταφέρει να βρεθεί σε υψηλότερα επίπεδα, χτίζοντας αργά, αλλά σταθερά, την ορμή του. Το ευρώ (EUR) εκμεταλλεύεται τα σταθερά νούμερα των νέων κρουσμάτων κορωναϊού στην Ευρώπη, ενώ αντίθετα το αμερικανικό δολάριο (USD) δέχεται πιέσεις, εξαιτίας της αύξησης των δεικτών των αμερικανικών χρηματιστηρίων.

Παράλληλα, το ζεύγος αναμένει μια σειρά οικονομικές ανακοινώσεις από τη Γερμανία, οι οποίες, αν είναι θετικές, θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ανοδική πορεία του.

Εν αναμονή για νέα αύξηση το EUR/USD

Αυτή τη στιγμή, το EUR/USD βρίσκεται πάνω από τα επίπεδα του 1.2920, ξεκινώντας την ημέρα με μια νέα άνοδο της ισοτιμίας του, από το προηγούμενο 1.1266. Ο βασικός λόγος της αύξησης της ισοτιμίας είναι η αμυντική στάση που έχουν πάρει όσοι επενδύουν στο USD, η οποία επιτρέπει στο EUR να κερδίζει έδαφος. Παράλληλα, το EUR/USD εκμεταλλεύθηκε και τα θετικά στοιχεία, όσον αφορά στην εξάπλωση της πανδημίας στην Ευρώπη, η οποία δεν αυξήθηκε όπως στον υπόλοιπο κόσμο.

Τέλος, οι επενδυτές που επικεντρώνονται στο EUR/USD αναμένουν κάποια αποτελέσματα από τη γερμανική οικονομία. Οι εκτιμήσεις για αυτά τα αποτελέσματα είναι θετικές, με κυριότερες αυτές για τον δείκτη PMI στον κατασκευαστικό τομέα. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αύξηση στο 41,5 από το 36,6 του Μαΐου και, στην περίπτωση που ξεπεράσει το 50,0, θα σημάνει νέο κύκλο ανάπτυξης για τον γερμανικό κατασκευαστικό τομέα.