Μόχλευση: Ο δρόμος προς μεγάλα κέρδη

Οι συναλλαγές στην αγορά του Forex απευθύνονται σε επενδυτές κάθε δυνατότητας. Ακόμη και κάποιος που δεν έχει την πολυτέλεια να επενδύσει μεγάλα κεφάλαια, θα καταφέρει να αποκομίσει σημαντικά κέρδη στις συναλλαγές του. Για να πετύχει, ωστόσο, κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ρισκάρει (έστω έμμεσα) το κεφάλαιό του.

Ο δρόμος προς τα μεγάλα αυτά κέρδη (αλλά και το μεγαλύτερο ρίσκο) περνά από τη μόχλευση, ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο που διαθέτουν στα μέλη τους οι forex brokers που συναντάμε στο internet. Ουσιαστικά, μέσω της μόχλευσης, ένας επενδυτής μπορεί να αυξήσει το κεφάλαιο που επενδύει, επιλέγοντας ως ποσό ασφαλείας ένα μικρότερο ποσό. Το τελευταίο ονομάζεται περιθώριο και είναι αυτό με το οποίο ανοίγει τη συναλλαγή.

Η μόχλευση είναι δυνατή στην αγορά του Forex, χάρη στην υψηλή ρευστότητα που επικρατεί. Πολλοί forex brokers, μάλιστα, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μόχλευση ύψους έως και 1:200, σε επενδυτές που επιθυμούν να αυξήσουν σημαντικά το ύψος των συναλλαγών τους. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρακτική θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και φειδώ, καθώς κρύβει και κάποιους κινδύνους.

Από τη στιγμή που κάποιος επενδυτής ανοίξει μια συναλλαγή με μόχλευση, ορίζοντας το κατάλληλο περιθώριο, ο υπολογισμός των κερδών γίνεται με βάση το ύψος της συναλλαγής και όχι του περιθωρίου. Με τον ίδιο τρόπο, όμως, υπολογίζεται και η ζημία. Αν, λοιπόν, η ισοτιμία του ζεύγους που αγόρασε δεν κινηθεί όπως προέβλεπε, το περιθώριο αυτό μπορεί να εξαφανιστεί εν ριπή οφθαλμού. Ανάλογα, βέβαια, και με τις ρυθμίσεις που έχει πραγματοποιήσει, οι ζημίες αυτές μπορούν να επηρεάσουν και το συνολικό ποσό του λογαριασμού του – αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το περιθώριο αποτελεί ουσιαστικά την εγγύηση της συναλλαγής και οι ζημίες μπορούν να επεκταθούν και πέρα από αυτό.

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, όμως, μια ζημιογόνα συναλλαγή θα κλείσει αυτόματα μόλις εξαντληθεί το περιθώριο. Η συγκεκριμένη διαδικασία (γνωστή και ως κλήση περιθωρίου) προστατεύει το συνολικό κεφάλαιο του επενδυτή και ο forex broker κλείνει αυτόματα τη συναλλαγή.