Νέα εγκύκλιος για τους αδειοδοτημένους forex brokers της Κύπρου

Οι forex brokers που έχουν αδειοδοτηθεί στην Κύπρο και στον εθνικό φορέα (CySEC) θα πρέπει πλέον να ακολουθούν κάποιους νέους και αυστηρότερους κανόνες, όσον αφορά στα προγράμματα συνεργατών που διατηρούν. Η νέα εγκύκλιος που τέθηκε σε ισχύ περιλαμβάνει αυστηρότερους κανόνες που σκοπεύουν να προστατέψουν το κοινό από την παραπληροφόρηση και αφορούν κάθε forex broker που έχει εξασφαλίσει την κατάλληλη άδεια, αλλά και κάθε ιστοσελίδα ή άλλο μέσο που συνεργάζεται μαζί τους, ανεξάρτητα από το σε ποια χώρα λειτουργεί.

Οι στόχοι των νέων κανόνων

Βασικός στόχος των νέων κανόνων που περιέχει η νέα εγκύκλιος είναι να παρακολουθούνται πιο στενά οι ενημερωτικές και προωθητικές ενέργειες που θα πραγματοποιούν στο εξής οι συνεργάτες των forex brokers. Πρόκειται κυρίως για ιστοσελίδες που ενημερώνουν και προωθούν τις σχετικές υπηρεσίες των forex brokers. Αυτές, λοιπόν, οι ιστοσελίδες θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικές σε όσα δημοσιεύουν, ώστε να αποφεύγεται η παραπληροφόρηση, αλλά και κάθε παραβίαση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου.

Αυτό, βέβαια, είναι αυτονόητο, αλλά μέρος της ευθύνης εποπτείας του υλικού που δημοσιεύεται στους συνεργάτες ανήκει πλέον στους forex brokers. Και, στην περίπτωση που παρατηρούνται παρατυπίες, οι ίδιοι οι forex brokers είναι υποχρεωμένοι να ζητούν την απομάκρυνση του υλικού.

Οι νέες υποχρεώσεις των forex brokers

Πέρα από το να εποπτεύουν το ενημερωτικό και προωθητικό υλικό που σχετίζεται με τις υπηρεσίες τους, οι forex brokers έχουν την υποχρέωση, όχι μόνο να διακόψουν τη συνεργασία τους, σε περίπτωση παρατυπίας, αλλά και να καταγγείλουν τον συνεργάτη στις αρμόδιες Αρχές – εφόσον πρόκειται για σημαντικό παράπτωμα.

Η νέα αυτή υποχρέωση έρχεται να προστεθεί στη σειρά των αυστηρότερων κανόνων που έχουν να αντιμετωπίσουν όσοι forex brokers έχουν αδειοδοτηθεί από τις κυπριακές Αρχές.