Νέος διαγωνισμός για τα NFP από την XM

Όπως κάθε μήνα, έτσι και τον Οκτώβριο, η XM καλεί τα μέλη της να προχωρήσουν σε μια πρόβλεψη οικονομικού χαρακτήρα και να διεκδικήσουν 1.000 ευρώ. Πρόκειται για τον καθιερωμένο πλέον διαγωνισμό του forex broker, που τρέχει στο Facebook και καλεί τους επενδυτές να προβλέψουν το ύψος των NFP (Έκθεση για την μισθοδοσία εκτός γεωργικού τομέα) που θα ανακοινώσουν σε λίγες ημέρες οι ΗΠΑ.

Αναλυτικότερα, ο διαγωνισμός διεξάγεται στη σελίδα της XM στο Facebook και σε αυτόν μπορούν να συμμετάσχουν μόνο όσα μέλη της την ακολουθούν. Οι επενδυτές αυτοί έχουν διορία έως τις 7 Οκτωβρίου, προκειμένου να καταθέσουν την πρόβλεψή τους. Νικητής θα αναδειχθεί ο επενδυτής που θα προβλέψει σωστά το ύψος των NFP, ενώ στην περίπτωση που κανείς δεν προβλέψει ακριβώς το ποσό, τα χρήματα θα κερδίσει αυτός με την πιο κοντινή πρόβλεψη.

Τα χρήματα που θα εξασφαλίσει ο νικητής, τέλος, θα αγγίζουν τα 1.000 ευρώ και θα έχουν τη μορφή πίστωσης στον λογαριασμό που διατηρεί στην XM. Τα χρήματα αυτά δε θα είναι διαθέσιμα προς ανάληψη, αλλά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να αυξηθεί το περιθώριο ή το ύψος της μόχλευσης στις συναλλαγές τους στην αγορά του forex.