Οικονομικό ημερολόγιο: Ο χάρτης των εξελίξεων στην αγορά του forex

Οι συναλλαγές στην αγορά του forex δεν αποτελούν τυχερό παιχνίδι και κάθε επενδυτής που επιθυμεί να διεκδικήσει μικρότερα ή μεγαλύτερα κέρδη καλείται να προχωρήσει σε αυτές, βασιζόμενος όχι μόνο στα αποτελέσματα της τεχνικής ανάλυσης, αλλά και σε γεγονότα, ειδήσεις και ανακοινώσεις που έχουν αντίκτυπο στην αγορά. Τα γεγονότα αυτά, οι ειδήσεις και οι ανακοινώσεις που αφορούν στα οικονομικά μεγέθη χωρών, οργανισμών και άλλων φορέων μπορούν να φέρουν σημαντικές ανακατατάξεις στην αγορά και να στείλουν τις ισοτιμίες κάθε ζεύγους νομισμάτων σε πορείες που μπορούν να αποφέρουν κέρδη ή ζημίες. Και ο πλέον αξιόπιστος τρόπος για να εκμεταλλευτούν τις πορείες αυτές οι επενδυτές είναι με τη μελέτη του οικονομικού ημερολογίου.

Το οικονομικό ημερολόγιο είναι μια από τις χρήσιμες υπηρεσίες που προσφέρουν οι forex brokers στα μέλη τους. Πρόκειται για ένα ημερολόγιο σαν όλα τα άλλα, με τη διαφορά ότι περιέχει τα επικείμενα γεγονότα και τις αναμενόμενες ανακοινώσεις που ενδεχομένως να προκαλέσουν αλλαγές στις πορείες των ισοτιμιών. Γνωρίζοντας, χάρη σε αυτό, το χρόνο μιας ανακοίνωσης οι επενδυτές, μπορούν να προβλέψουν όχι μόνο τον αντίκτυπό της στις αγορές, αλλά και το χρονικό πλαίσιο που θα πραγματοποιηθούν οι όποιες αλλαγές.

Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι στο τέλος αυτής της εβδομάδας στο οικονομικό ημερολόγιο περιέχεται η ανακοίνωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) της Αγγλίας. Τα αποτελέσματα αυτής της ανακοίνωσης μπορούν να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την πορεία της ισοτιμίας της αγγλικής λίρας (GBP). Από τη στιγμή, λοιπόν, που κάποιος επενδυτής έχει ανατρέξει στο οικονομικό ημερολόγιο, γνωρίζει πως η συγκεκριμένη ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί μια συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Βασιζόμενος σε αυτή την πληροφορία του οικονομικού ημερολογίου, μπορεί να ανοίξει μια νέα συναλλαγή ή να κλείσει την υπάρχουσα που έχει τοποθετήσει με αντικείμενο ένα ζεύγος που περιέχει το GBP.

Το να γνωρίζει, βέβαια, κάποιος επενδυτής την ακριβή ημερομηνία και ώρα μιας ανακοίνωσης ή ενός γεγονότος δεν αρκεί για να το εκμεταλλευτεί. Απαιτείται, όπως είναι φυσικό, και η πρόβλεψη των αποτελεσμάτων που θα έχει στις αγορές. Βασιζόμενος στο οικονομικό ημερολόγιο, όμως, ακόμη κι αν δε γνωρίζει τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης, γνωρίζει καλά το χρονικό πλαίσιο, κατά το οποίο η ανακοίνωση αυτή θα επηρεάσει τις αγορές.