Οι αγορές χονδρικής και λιανικής του forex

Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε την αγορά του forex, στην οποία δραστηριοποιούμαστε μέσω του internet – αυτή, στην οποία αποκτάμε πρόσβαση μέσω των forex brokers και στην οποία μπορούμε να πραγματοποιήσουμε συναλλαγές μικρότερου ή μεγαλύτερου όγκου. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αγορά, γνωστή και ως αγορά λιανικής του forex, είναι ένα μόνο κομμάτι της, το οποίο ήρθε, μάλιστα, αργότερα – αυτό που προϋπήρχε ήταν η αγορά χονδρικής.

Η αγορά χονδρικής περιλαμβάνει συναλλαγές τεράστιου όγκου και, όπως εύκολα μπορεί να γίνει αντιληπτό, δεν προορίζεται για τους… κοινούς θνητούς. Σε αυτή δραστηριοποιούνται τράπεζες, πολυεθνικές και μεγάλοι οργανισμοί γενικότερα, οι οποίοι ανταλλάσσουν συνάλλαγμα μεταξύ τους. Εξάλλου και η διαδικασία είναι διαφορετική. Στην αγορά της χονδρικής, για παράδειγμα, μια τράπεζα που επιθυμεί να ανταλλάξει τα ευρώ της με δολάρια, ανακοινώνει τον όγκο της συναλλαγής και την ισοτιμία, στην οποία επιθυμεί να πραγματοποιηθεί. Εφόσον υπάρξει κάποιος ενδιαφερόμενος (ο οποίος αντίστοιχα επιθυμεί να ανταλλάξει δολάρια με ευρώ), η συναλλαγή πραγματοποιείται μεταξύ τους.

Δύο ακόμη βασικά χαρακτηριστικά της χονδρικής αγοράς είναι το γεγονός ότι το spread είναι σχεδόν ανύπαρκτο, καθώς οι τιμές ζήτησης και πώλησης έχουν πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους, αλλά και το ότι οι συναλλαγές δεν πραγματοποιούνται μέσω του internet και κάποιου forex broker. Συνήθως χρησιμοποιείται το δίκτυο SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις συναλλαγές μέσω τραπεζών και τα ποσά που αλλάζουν χέρια είναι πραγματικά.

Αντίθετα, στη λιανική αγορά δραστηριοποιούνται οι επενδυτές σχετικά περιορισμένων δυνατοτήτων. Αυτοί χρειάζονται απαραίτητα τη συνδρομή ενός forex broker, ο οποίος θα αποτελέσει το μεσάζοντα της συναλλαγής, και, φυσικά τις ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες που τις πραγματοποιούν. Οι συναλλαγές τους, όπως είναι φυσικό, δεν είναι ικανές να συγκριθούν με τις αντίστοιχες της χονδρικής αγοράς, ενώ το γεγονός ότι υπάρχει κάποιος μεσάζοντας που κερδίζει από το spread σημαίνει ότι υπάρχουν μικρότερες ή μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα στην τιμή ζήτησης και πώλησης ενός ζεύγους. Τέλος, όπως είναι φυσικό, οι επενδυτές δε βλέπουν ποτέ τα χρήματα που αγοράζουν και πωλούν, αφού ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι να κερδοσκοπούν στην αγορά και όχι να ανταλλάσσουν χρήματα.