Οι βασικότεροι όροι του Forex

Όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα (πόσο μάλλον όταν μιλάμε για δραστηριότητες που περιλαμβάνουν χρήματα), το Forex έχει τη δική του ορολογία, την οποία κάθε επενδυτής που θα ασχοληθεί μαζί του θα πρέπει να γνωρίζει όσο το δυνατόν καλύτερα, προκειμένου να εξασφαλίσει την επιτυχία. Οι όροι που αφορούν στο Forex δε διαφέρουν από αυτούς που συναντάμε στην οικονομία γενικότερα, καθώς και σε άλλες μορφές επενδύσεων, και περιλαμβάνουν πρωτίστως τις περιγραφές των σημαντικότερων μεθόδων, τρόπων συναλλαγής και εργαλείων.

 

Ανάμεσα στους βασικότερους όρους του Forex, λοιπόν, συναντάμε τους εξής τέσσερις, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τους επίδοξους επενδυτές να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης αγοράς (εφόσον γνωρίζουν τους βασικούς όρους της οικονομία γενικότερα):

  • το pip
  • το spread
  • τη μόχλευση
  • και το περιθώριο.

Κάθε οδηγός ξεκινά με τους όρους αυτούς, οι οποίοι αποτελούν βασικά ζητούμενα.

 

Τι είναι το pip

Το pip σημαίνει Percentage In Point και αποτελεί τον βασικότερο ίσως όρο του Forex. Αντιπροσωπεύει τη μικρότερη μονάδα μεταβολής στις ισοτιμίες, τον αριθμό, με απλά λόγια, της μεταβολής της αξίας ανάμεσα σε δύο νομίσματα. Ένα pip ισούται με 0,0001 δολάρια, ευρώ ή άλλα νομίσματα. Με λίγα λόγια, στην ισοτιμία EUR/USD, για παράδειγμα, η ισοτιμία μπορεί να αυξηθεί (ή μειωθεί) το λιγότερο κατά 0,0001 ή κατά 1 pip.

 

Τι είναι το spread

Όσον αφορά στο spread, αυτό έχει να κάνει με τη διαφορά τιμών απόκτησης και πώλησης. Σε κάθε ζεύγος νομισμάτων, οι επενδυτές θα συναντήσουν δύο τιμές: η πρώτη αφορά στην αγορά του ζεύγους και η δεύτερη στην πώλησή του. Εξάλλου, όταν οι επενδυτές αγοράζουν ένα ζευγάρι νομισμάτων, ουσιαστικά αγοράζουν αυτό που απεικονίζεται πρώτο (το λεγόμενο νόμισμα βάσης) και πωλούν το δεύτερο (το λεγόμενο νόμισμα αποτίμησης). Αντίστοιχα, όταν πωλούν το συγκεκριμένο ζευγάρι, πωλούν το νόμισμα βάσης και αγοράζουν το αποτίμησης. Το κέρδος ή η ζημία τους προκύπτουν από τη διαφορά ανάμεσα στην τιμή αγοράς και πώλησης και η διαφορά αυτή ονομάζεται spread.

 

Τι είναι η μόχλευση

Οι διακυμάνσεις αυτές, βέβαια, είναι πολύ μικρές στην αγορά. Η ισοτιμία ανάμεσα στην τιμή αγοράς του δολαρίου, για παράδειγμα, και στην τιμή πώλησής του έναντι του ευρώ δε μπορεί να ξεπεράσει τα μερικά pip. Επομένως και το πιθανό κέρδος, σε περίπτωση αύξησης της τιμής του, δε μπορεί να είναι μεγάλο – εκτός κι αν επενδυθεί μια περιουσία! Προκειμένου, λοιπόν, να υπάρξει ικανοποιητικό κέρδος, οι πάροχοι υπηρεσιών στην αγορά Forex χρησιμοποιούν τη μέθοδο της μόχλευσης. Η μόχλευση επιτρέπει στους επενδυτές να χρησιμοποιήσουν ένα μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχουν καταθέσει στο λογαριασμό τους και να πραγματοποιήσουν μια συναλλαγή μεγαλύτερης αξίας. Η μόχλευση μπορεί να αγγίζει την αναλογία 1:100 ή ακόμη και 1:200, το οποίο σημαίνει πως για κάθε ευρώ που έχει στο λογαριασμό του ο επενδυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει 100 ή 200, αυξάνοντας τα πιθανά του κέρδη, αλλά αντίστοιχα και τη ζημία!

 

Τι είναι το περιθώριο

Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, ο επενδυτής δε συναλλάσσεται με ολόκληρο το ποσό, αλλά με το περιθώριο. Αν, για παράδειγμα, η μόχλευση του λογαριασμού του είναι 1:100 και αγοράσει 10.000 δολάρια, δανειζόμενος ευρώ, δε χρειάζεται να διαθέτει 10.000 ευρώ, αλλά (10.000 / 100 =) 100 ευρώ. Αυτό είναι το περιθώριό του, δηλαδή το πραγματικό ποσό με το οποίο συναλλάσσεται.

 

Οι παραπάνω όροι αποτελούν τους πλέον βασικούς για κάποιον που, ενώ γνωρίζει τα βασικά της οικονομίας (συναλλαγές, ισοτιμίες κ.ά.), βρίσκεται για πρώτη φορά στον κόσμο του Forex. Η κατανόησή τους τον βοηθά να περάσει στο επόμενο επίπεδο, αυτό των τύπων των συναλλαγών και των εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιήσει.