Οι επιπλέον υπηρεσίες ενός forex broker

O ρόλος κάθε forex broker είναι να προσφέρει στα μέλη του υπηρεσίες συναλλαγών στην αγορά λιανικής του forex. Αυτό σημαίνει ότι η βασική χρησιμότητα μιας τέτοιας ιστοσελίδας είναι να προσφέρει έναν λογαριασμό, στον οποίο καταλήγουν τα χρήματα που επενδύονται και τα κέρδη που προκύπτουν, και μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, από την οποία οι επενδυτές στέλνουν τις εντολές για τις συναλλαγές τους. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους forex brokers καθιστά αυτονόητες και κάποιες επιπλέον υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν συνοδευτικά προς τις συναλλαγές, αλλά παραμένουν εξίσου σημαντικές.

Μια τέτοια σημαντική υπηρεσία είναι αυτή της εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι επενδυτές εισέρχονται στην αγορά του forex γνωρίζοντας μόνο τα βασικά ή και τίποτε απολύτως και πολλοί forex brokers έχουν αναλάβει να τους εκπαιδεύσουν. Η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιείται μέσω e-books και βίντεο που προσφέρουν στα μέλη τους, αλλά δε σταματά εκεί. Άπειροι και έμπειροι επενδυτές μπορούν να μάθουν περισσότερα, χάρη στη διεξαγωγή φυσικών σεμιναρίων ή webinars σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, μπορούν να εκπαιδευτούν και στην πράξη, αξιοποιώντας τις πλατφόρμες εικονικών συναλλαγών.

Σημαντικότατη είναι και η υπηρεσία της ενημέρωσης. Οι επενδυτές θα πρέπει να μαθαίνουν άμεσα τα νέα της παγκόσμιας αγοράς που τους αφορούν και οι υπεύθυνοι φροντίζουν συχνά να τους βομβαρδίζουν με πληροφορίες, ειδήσεις και δελτία Τύπου οικονομικής φύσης.

Εξίσου σημαντική είναι και η δυνατότητα τεχνικής ανάλυσης. Η συντριπτική πλειοψηφία των forex brokers προσφέρει στους επενδυτές όλα τα απαραίτητα εργαλεία, τα οποία είναι συνημμένα στις ηλεκτρονικές τους πλατφόρμες. Για την τεχνική ανάλυση, άλλωστε, απαιτούνται τα κατάλληλα σχεδιαγράμματα, αλλά και οι απαραίτητοι τεχνικοί δείκτες.

Τέλος, οι περισσότεροι forex brokers έχουν συμπεριλάβει στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που προσφέρουν και κάποια σήματα. Πρόκειται για οδηγίες ή έτοιμες συναλλαγές που βασίζονται σε επιτυχημένα μοτίβα ή σε προτάσεις των ειδικών, τις οποίες μπορούν απλά να αντιγράψουν οι επενδυτές, στοχεύοντας στο κέρδος. Τέτοιου είδους σήματα (δωρεάν ή μη) βρίσκουμε κατά κόρον στην εξαιρετικά δημοφιλή πλατφόρμα MT4, η οποία προσφέρεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των forex brokers, μα και σε άλλες πλατφόρμες του ανταγωνισμού.

Καθεμία από αυτές τις υπηρεσίες, λοιπόν, δεν επηρεάζει τις δυνατότητες συναλλαγών που υποχρεούται να προσφέρει κάθε forex broker. Ωστόσο, επηρεάζει την επιτυχία τους, καθώς πρόκειται για έξτρα μεν υπηρεσίες που όμως αποδεικνύονται απαραίτητες σε κάθε επενδυτή.