Οι κίνδυνοι στην αγορά του Forex

Η αγορά του Forex κρύβει δεκάδες κινδύνους, ειδικά για τους επενδυτές που δεν έχουν προετοιμαστεί σωστά. Το ρίσκο είναι πάντοτε μεγάλο και πίσω από κάθε πιθανό κέρδος παραμονεύουν υψηλότατα ποσοστά αποτυχίας, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημίες στο κεφάλαιο του επενδυτή.

Από τη στιγμή, ωστόσο, που η τύχη δεν παίζει ουσιαστικό ρόλο στις συναλλαγές της αγοράς του Forex, κάθε επενδυτής μπορεί να προστατευτεί από αυτούς τους κινδύνους. Το πρώτο βήμα, ωστόσο, προς αυτή τη κατεύθυνση, είναι να τους αναγνωρίσει.

Ένας σημαντικός κίνδυνος για κάθε επενδυτή (ειδικά για κάποιον άπειρο) είναι να μην πραγματοποιεί τις συναλλαγές του με την απαιτούμενη πειθαρχία. Η απληστία μπορεί να τον οδηγήσει σε αναζήτηση του εύκολου κέρδους και σε υπερβολικές απαιτήσεις, με καταστροφικά αποτελέσματα, ενώ ο φόβος στο να μην παίρνει το απαραίτητο ρίσκο, το οποίο μπορεί να τον δικαιώσει. Για το λόγο αυτό, οι συναισθηματισμοί και οι σπασμωδικές κινήσεις πρέπει να απουσιάζουν από κάθε συναλλαγή.

Οι σπασμωδικές κινήσεις αποτελούν το αποτέλεσμα ενός άλλου κινδύνου: της πραγματοποίησης συναλλαγών δίχως στρατηγική. Η έλλειψη στρατηγικής αποτελεί ένα από τα πιο κοινά λάθη των επενδυτών. Χωρίς αυτή, δε μπορούν να υπολογιστούν τα επιθυμητά κέρδη και τα υπάρχοντα ρίσκα, με αποτέλεσμα η διαχείριση του κεφαλαίου να επαφίεται στην τύχη. Και αυτό αποτελεί συνταγή για την καταστροφή.

Η εν λόγω στρατηγική, πάντως, θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε προσαρμογές. Ο επενδυτής που δε μπορεί ή αρνείται να προσαρμοστεί ανάλογα με την εικόνα της αγοράς μια δεδομένη ημέρα είναι καταδικασμένος να αποτύχει. Με ανάλογο τρόπο θα πρέπει να προσαρμόζεται, ανάλογα και με τα λάθη του. Με λίγα λόγια, θα πρέπει να μαθαίνει από αυτά και να μην τα επαναλαμβάνει. Η στρατηγική του και οι επενδυτικές του συνήθειες δεν αποτελούν κάποιο δόγμα – θα πρέπει να μεταβάλλονται, ανάλογα με τις συνθήκες.

Όλοι οι παραπάνω κίνδυνοι, βέβαια, θα κάνουν συχνά-πυκνά την εμφάνισή τους, όσο κατατοπισμένος και προετοιμασμένος κι αν είναι ο κάθε επενδυτής. Αρκετά συχνά θα επηρεάζουν αρνητικά τις συναλλαγές του και ο μόνος τρόπος να τους αποφύγει εν τέλει είναι μαθαίνοντας μέσω της πράξης.