Οι λειτουργίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών, το κομμάτι λογισμικού δηλαδή που προσφέρουν στα μέλη τους οι forex brokers, είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση κάθε είδους συναλλαγής στην αγορά του forex. Μα άλλα λόγια, χωρίς αυτή δε μπορούν να πραγματοποιηθούν συναλλαγές.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας, λοιπόν, έφερε στα σπίτια των επενδυτών τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, η οποία δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών, από το κινητό ή τον υπολογιστή, εγκαθιστώντας το πρόγραμμα ή απλά συνδεόμενοι μέσω του internet. Χάρη σε αυτή, οι επενδυτές μπορούν, πάνω απ’ όλα, να ανοίγουν ή να κλείνουν θέσεις στην αγορά του forex, ελπίζοντας σε κέρδη που θα προκύψουν από τις διακυμάνσεις των ισοτιμιών.

Επειδή, όμως, η παραπάνω λειτουργία είναι και η βασικότερη της πλατφόρμας, αυτό δε σημαίνει ότι είναι και η μοναδική. Γιατί οι περισσότερες πλατφόρμες προσφέρουν ένα πλήθος επιπλέον υπηρεσιών, οι οποίες εξυπηρετούν τους επενδυτές και διευκολύνουν τις συναλλαγές.

Η πρώτη από αυτές τις λειτουργίες είναι η δυνατότητα τεχνικής ανάλυσης. Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες συναλλαγών προσφέρουν και ενημέρωση που οφείλεται στην τεχνική ανάλυση. Προσφέρουν, δηλαδή, στατιστικά στοιχεία και ένα πλήθος τεχνικών δεικτών, στοιχεία που βοηθούν τους επενδυτές να προβλέψουν τις επόμενες κινήσεις μιας ισοτιμίας.

Επιπλέον, μπορούν να αξιοποιήσουν στις συναλλαγές τους μια ευρεία γκάμα εργαλείων. Οι περισσότερες πλατφόρμες προσφέρουν βασικά και μη εργαλεία, όπως τις εντολές ορίου και ελαχιστοποίησης ζημίας (οι οποίες σταματούν αυτόματα μια συναλλαγή, όταν φτάσει στα όρια – ανώτατα ή κατώτατα – που έχει θέσει ο επενδυτής) και άλλα.

Η αυτοματοποίηση, βέβαια, που μπορεί να προσφέρει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα δε σταματά εδώ. Οι κάτοχοι συγκεκριμένων πλατφορμών (όπως η εξαιρετικά δημοφιλής ΜΤ4, για παράδειγμα) έχουν στη διάθεσή τους κι άλλα εργαλεία, όπως οι ειδικοί σύμβουλοι και τα σήματα forex. Χάρη σε αυτά, μπορούν να ακολουθήσουν έτοιμες και δοκιμασμένες πρακτικές ή να αφήσουν την τύχη των συναλλαγών τους στα χέρια των ειδικών.

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες που προσφέρουν οι forex brokers, λοιπόν, δεν αποτελούν μόνο απαραίτητα εργαλεία συναλλαγών, αλλά και… εργαλειοθήκες που κρύβουν δεκάδες υπηρεσίες και χρήσιμα εργαλεία που μπορούν να τους οδηγήσουν στην επιτυχία.