Οι νέες υπηρεσίες της XM

H ΧΜ προσφέρει μια πλειάδα υπηρεσιών (αυτονόητων και μη) στα μέλη της, τα οποία έχουν την ευχέρεια να τις εκμεταλλευτούν, βελτιώνοντας τις επιδόσεις τους, αλλά και το ύψος του λογαριασμού τους. Τέτοιου είδους υπηρεσίες αποτελούν όχι μόνο οι δυνατότητες συναλλαγών και τεχνικής ανάλυσης, αλλά και κάποιες ακόμη πιο χρήσιμες βοήθειες, για παίχτες κάθε εμπειρίας.

Σε αυτή τη γκάμα των υπηρεσιών, λοιπόν, ήρθαν να προστεθούν δύο νέες. Τα σήματα Forex και η υπηρεσία διαχείρισης λογαριασμού. Οι δύο νέες αυτές υπηρεσίες, ωστόσο, δεν διατίθενται δωρεάν και απαιτούν κάποια χρήματα από τα μέλη της εταιρείας, τα οποία πιθανότατα θα πρέπει να διαθέτουν  μεγάλο κεφάλαιο στο λογαριασμό τους. Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση, ο επενδυτής που ενδιαφέρεται για τις εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 5.000 ευρώ στο λογαριασμό του, ενώ καλείται να πληρώνει 100 ευρώ το μήνα για τα σήματα Forex και να παραχωρεί το 20% των κερδών του για τη διαχείριση του λογαριασμού του.

Η πρώτη υπηρεσία παρέχει μια συνεχή ροή σημάτων στον επενδυτή που την έχει αγοράσει, με αποτέλεσμα να έχει έναν τρομερά χρήσιμο οδηγό στα χέρια του. Τα σήματα Forex αποτελούν προτάσεις για τις συναλλαγές του, οι οποίες περιλαμβάνουν όχι μόνο τα καλύτερα ζεύγη νομισμάτων τη δεδομένη στιγμή, αλλά και τις κατάλληλες στιγμές για την είσοδο και την έξοδο από την αγορά. Τα συγκεκριμένα σήματα μπορούν να αντιγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν αυτόματα οι συναλλαγές.

Σύμφωνα με την XM πρόκειται για έμπιστα και άκρως επιτυχημένα σήματα, τα οποία υπόσχονται τρομερή βελτίωση των επιδόσεων των επενδυτών. Άλλωστε, οι υπεύθυνοι της εταιρείας μπορούν να περηφανεύονται για επιτυχία της τάξης του 80-90%, από τον Ιανουάριο του 2013 έως σήμερα.

Η υπηρεσία διαχείρισης κεφαλαίου, από την άλλη, μεταφέρει κάθε ευθύνη του επενδυτή στον ειδικό της εταιρείας. Με λίγα λόγια, το μόνο που έχει να κάνει το μέλος που τη χρησιμοποιεί είναι να καταθέτει χρήματα στο λογαριασμό του και να εισπράττει τα κέρδη του. Ο ειδικός της XM θα αναλάβει να αυξήσει το κεφάλαιό του, προχωρώντας στις πλέον συμφέρουσες συναλλαγές, μειώνοντας το ρίσκο και τις πιθανές ζημίες.

Οι δύο νέες υπηρεσίες, λοιπόν, υπόσχονται με το αζημίωτο περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στην αγορά του Forex.