Οι χρεώσεις των forex brokers

Η αγορά του forex διαφέρει σημαντικά από άλλες (όπως, για παράδειγμα, αυτή του χρηματιστηρίου), χάρη στο γεγονός ότι δεν προσφέρεται για προμήθειες ή άλλες σημαντικές χρεώσεις που αφορούν στις συναλλαγές των επενδυτών. Σε αντίθεση με ένα χρηματιστή που έχει αναλάβει τις συναλλαγές ενός επενδυτή, λοιπόν, και ζητά μια γενναία προμήθεια, οι forex brokers που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην αγορά του forex δε χρεώνουν προμήθειες ή συνδρομές.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες χρεώσεις και στην αγορά του forex. Πρόκειται, όμως, για μικρές χρεώσεις, οι οποίες σπάνια γίνονται αισθητές. Άλλωστε, και οι forex brokers ανήκουν σε μια επιχείρηση, η οποία πρέπει να καλύψει τα λειτουργικά της έξοδα και να βγάλει κάποιο κέρδος.

Η πρώτη από αυτές τις χρεώσεις είναι και η πλέον ασυναίσθητη. Πρόκειται για το spread, το οποίο αποτελεί το κέρδος του forex broker. Το spread δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η διαφορά ανάμεσα στις δύο διαφορετικές τιμές που ανακοινώνει κάθε forex broker για την αγορά και την πώληση ενός ζεύγους νομισμάτων. Αναλυτικότερα, η τιμή ζήτησης είναι πάντοτε υψηλότερη της τιμής πώλησης, με τη διαφορά να κυμαίνεται γύρω στο 1 pip. Σε κάποιες περιπτώσεις, το spread είναι σταθερό και σε κάποιες άλλες κυμαινόμενο.

Η δεύτερη χρέωση που μπορεί να προκύψει αφορά στη μετακύλιση. Η μετακύλιση είναι η χρέωση ή απόδοση επιτοκίου που ενεργοποιείται στην περίπτωση που μια συναλλαγή παραμείνει ανοιχτή και μετά το κλείσιμο της αγοράς (τα μεσάνυχτα). Ωστόσο, εξαρτάται από τη σύγκριση του επιτοκίου ανάμεσα στα δύο νομίσματα του ζεύγους – αν το αντίπαλο νόμισμα έχει υψηλότερο επιτόκιο από το βάσης, ο επενδυτής που διατηρεί ανοιχτή τη συναλλαγή πληρώνει τη μετακύλιση. Αν το νόμισμα βάσης έχει υψηλότερο επιτόκιο από το αντίπαλο, το επιτόκιο πιστώνεται στο λογαριασμό του.

Τέλος, υπάρχει και ένα ακόμη είδος χρέωσης, για όσους επενδυτές δεν είναι δραστήριοι. Κάθε forex broker έχει θέσει ένα χρονικό όριο, προκειμένου να θεωρήσει ανενεργό το λογαριασμό ενός επενδυτή. Αν αυτό το χρονικό όριο περάσει, τότε ο επενδυτής χρεώνεται ένα ποσό (για παράδειγμα, 5 ευρώ), για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο forex broker – και ας μην τις χρησιμοποιεί.