Ολοκληρώθηκε η ανοδική πορεία του EUR/USD

Σε κανονικά επίπεδα επιστρέφει το EUR/USD, μετά από μια ανοδική πορεία που διήρκεσε αρκετές ημέρες. Το δημοφιλές ανάμεσα στους επενδυτές της αγοράς forex ζεύγος νομισμάτων έφτασε την προηγούμενη εβδομάδα έως και το υψηλό του 1.1268, εξαιτίας των απαισιόδοξων προβλέψεων για τις οικονομικές ανακοινώσεις που ετοίμαζε η κυβέρνηση και το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ. Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι το ευρώ αποδυναμωνόταν συνεχώς τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω των εξελίξεων στην Ευρωζώνη, το ζεύγος συνέχισε για ημέρες την ανοδική του πορεία.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις στην ανακοίνωση του ΑΕΠ των ΗΠΑ και των αποτελεσμάτων της συνάντησης των υπευθύνων του τραπεζικού συστήματος (Federal Reserve System) ήταν μεν χλιαρές, αλλά δε συνέβαλλαν σε περαιτέρω ενδυνάμωση του ζεύγους. Έτσι, το EUR/USD ξεκίνησε την πτωτική του πορεία, μετά και τις διορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά το πέρας των ανακοινώσεων.

Πλέον, οι επενδυτές που πραγματοποιούν συναλλαγές με το συγκεκριμένο ζεύγος αναμένουν δύο νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα προέλθουν από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η πρώτη αφορά στον Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της Ε.Ε. και η δεύτερη στα αποτελέσματα του NFP (Non-Farm Payrolls) των ΗΠΑ. Οι δύο αυτές ανακοινώσεις αναμένεται να ενισχύσουν το αμερικανικό δολάριο, το οποίο προβλέπεται πως θα διανύσει μια μεγάλη και σημαντική εβδομάδα.

Εξαιτίας όλων των παραπάνω, λοιπόν, η σημερινή ισοτιμία του EUR/USD κυμαίνεται στο 1.1192. Σε περίπτωση που επιστρέψει σε ανοδική πορεία, η αντίστασή του θα βρεθεί στο 1.1224 (το σημερινό υψηλό), ενώ αν την ξεπεράσει, η επόμενη αναμένεται να βρίσκεται στο 1.1268 (το υψηλό της 30ης Απριλίου). Αντίστοιχα, αν συνεχιστεί η πτωτική του πορεία, η αντίσταση βρίσκεται στο 1.1153 (το χαμηλό της 3ης Μαρτίου) και, αν συνεχίσει, η επόμενη αναμένεται στο 1.1100.