Παράγοντες διακύμανσης των ισοτιμιών στην αγορά forex

Οι ισοτιμίες ανάμεσα στα νομίσματα των ζευγών της αγοράς του forex δε μένουν λεπτό σταθερές και αλλάζουν συνεχώς, κινούμενες είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω. Η αέναη αυτή κίνηση της αξίας κάθε νομίσματος δεν είναι αποτέλεσμα κάποιων τυχαίων γεγονότων ούτε κάποιας Αρχής που ανεβοκατεβάζει τις τιμές τους. Εξαρτάται από τις εξελίξεις που συμβαίνουν καθημερινά και βασίζεται σε κάποιους σημαντικούς παράγοντες.

Οι παράγοντες αυτοί έχουν να κάνουν με την οικονομία κάθε χώρας (ή ομάδας χωρών) που χρησιμοποιεί το νόμισμα. Κάθε νόμισμα αντικατοπτρίζει τη δύναμη της οικονομίας της χώρας του και από αυτή τη δύναμη εξαρτάται και η αξία του, απέναντι σε νομίσματα ισχυρότερων ή ασθενέστερων οικονομιών.

Σημαντικός παράγοντας, για παράδειγμα, αποτελεί κάθε δείκτης της οικονομίας μιας χώρας. Το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν) είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς αντικατοπτρίζει τη συμβολή μιας χώρας στην παγκόσμια οικονομία. Όσο αυτό παραμένει σε υψηλά επίπεδα, η αξία του νομίσματος της χώρας δεν έχει λόγο να υποχωρήσει. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει και ο δείκτης της ανεργίας, ο οποίος επηρεάζει την αγοραστική δύναμη των κατοίκων μιας χώρας. Υψηλή ανεργία σημαίνει χαμηλή αγοραστική δύναμη και υποτίμηση της αξίας του νομίσματος. Το ίσιο συμβαίνει και με τα επιτόκια δανεισμού (αν είναι υψηλά, η χώρα είναι αφερέγγυος και το νόμισμά της χάνει σε αξία), αλλά και αυτά των τραπεζών, τα οποία αντικατοπτρίζουν την κίνηση στην αγορά – τα υψηλά επιτόκια ευνοούν την αποταμίευση, ενώ τα χαμηλά την κυκλοφορία χρήματος στην αγορά.

Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζουν και εξελίξεις που δεν περιορίζονται στην οικονομία μια χώρας. Πολιτικές και γεωπολιτικές αλλαγές επηρεάζουν σημαντικά τις διακυμάνσεις μιας ισοτιμίας. Μια χώρα που βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης της κυβέρνησής της είναι απρόβλεπτη και κανείς δεν πρόκειται να εμπιστευτεί το νόμισμά της. Αντίστοιχα, ένας πόλεμος μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις ισοτιμίες, αλλά και τη συνολική ρευστότητα στην αγορά του forex.

Οι παραπάνω παράγοντες, λοιπόν, μπορούν να εντοπιστούν στις ειδήσεις και τις εξελίξεις κάθε ημέρας και, σε συνδυασμό με την τεχνική ανάλυση, να κρίνουν την απόφαση ενός επενδυτή, όσον αφορά στο ζεύγος νομισμάτων που θα χρησιμοποιήσει στις συναλλαγές του.