Παράγοντες επιτυχίας των συναλλαγών στην αγορά του forex

Για να κερδίσει κάποιος επενδυτής χρήματα, πραγματοποιώντας συναλλαγές στην αγορά του forex, οφείλει να ρισκάρει κάποια από τα δικά του χρήματα και να προσπαθήσει να συνδυάσει όλους τους απαραίτητους παράγοντες κατά τη συναλλαγή, ώστε αυτή να λειτουργήσει προς όφελός του και όχι να του στοιχίσει τα χρήματα που ρίσκαρε. Οι παράγοντες επιτυχίας μιας συναλλαγής εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον ίδιο τον επενδυτή και τα ζητούμενα που καλύπτει.

Το πρώτο ζητούμενο είναι η γνώση. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα επιτυχίας των συναλλαγών. Προκειμένου να κερδίσει χρήματα από μια συναλλαγή, άλλωστε, κάθε επενδυτής οφείλει να ξέρει πώς ακριβώς λειτουργεί η αγορά, πώς μπορεί να αποκομίσει κέρδη, ποια εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιήσει για να προβλέψει τις επόμενες κινήσεις μιας ισοτιμίας και ποιες επιλογές έχει στη διάθεσή του, όταν ανοίγει την ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών του.

Δεύτερος σημαντικός παράγοντας είναι η ενημέρωση. Αυτό σημαίνει ότι οφείλει να γνωρίζει πρώτα απ΄ όλα κάθε εξέλιξη στην αγορά που μπορεί να επηρεάσει την ισοτιμία του ζεύγους νομισμάτων που έχει αποκτήσει. Επιπλέον, σημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσει σε τεχνική ανάλυση, ώστε να εντοπίσει κάθε χρήσιμη πληροφορία από τις προηγούμενες κινήσεις της ισοτιμίας και να την εκμεταλλευτεί στις προβλέψεις του.

Εξίσου σημαντικά είναι και όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του και η σωστή τους χρήση. Κατά τη διάρκεια της τεχνικής ανάλυσης, οι επενδυτές έχουν στη διάθεσή τους διαγράμματα και τεχνικούς δείκτες που οφείλουν να χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συναλλαγής μπορούν να χρησιμοποιήσουν επιπλέον εργαλεία, όπως οι εντολές ορίου και ελαχιστοποίησης ζημίας, τα σήματα forex – ακόμη και τα forex robots που πραγματοποιούν αυτόματα τις συναλλαγές. Είναι απαραίτητο, όμως, να γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί το καθένα από αυτά τα εργαλεία.

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι και η εμπειρία. Ο έμπειρος επενδυτής όχι μόνον κατέχει σε μεγαλύτερο βαθμό όλα τα παραπάνω και μπορεί να συνδυάσει τους απαραίτητους παράγοντες επιτυχίας, αλλά έχει και την απαιτούμενη ψυχολογία. Με λίγα λόγια, όχι μόνον ξέρει τι κάνει και πώς να το κάνει, αλλά γνωρίζει και πώς να καταπολεμήσει βλαβερά συναισθήματα, όπως η απληστία και ο φόβος.

Ο τελικός παράγοντας, τέλος, είναι και ο μόνος που είναι αδύνατον να ελεγχθεί. Πρόκειται για την τύχη, η οποία μπορεί σε μερικά δευτερόλεπτα να αποφέρει είτε τεράστια κέρδη είτε τεράστιες ζημίες. Επειδή, όμως, δε μπορεί να ελεγχθεί, οι παραπάνω παράγοντες καλούνται να συνδυαστούν, ώστε να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την επιρροή της τύχης σε μια συναλλαγή στην αγορά του forex.