Παραβολικός SAR: Ιδανικός για τα σημεία εξόδου

Οι συναλλαγές στην αγορά του forex αποτελούν επενδύσεις που, για όσους γνωρίζουν τα μυστικά της τεχνικής ανάλυσης, ουσιαστικά κυνηγούν τις τρέχουσες τάσεις, ανοδικές ή καθοδικές, προκειμένου να αποφέρουν κέρδη. Οι τάσεις αυτές είναι οι σταθερές κινήσεις μιας τιμής προς την ίδια κατεύθυνση και μπορούν να αποφέρουν μικρότερα ή μεγαλύτερα κέρδη σε αυτούς που θα τις εντοπίσουν και θα τις εκμεταλλευτούν εγκαίρως.

Άλλωστε, το μυστικό εκμετάλλευσης μιας τάσης δε βρίσκεται μόνο στον εντοπισμό της, αλλά και στο έγκαιρο άνοιγμα μιας θέσης. Εξίσου σημαντικό, όμως, είναι το έγκαιρο κλείσιμο της ίδιας θέσης, πριν η τάση αυτή αντιστραφεί και φέρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα.

Οι επενδυτές, λοιπόν, που χρησιμοποιούν τεχνικούς δείκτες, οι οποίοι προβλέπουν την αρχή, την κατεύθυνση και την ισχύ μιας τάσης, έχουν στη διάθεσή τους κι έναν ακόμη, ο οποίος μπορεί να τους βοηθήσει να εντοπίσουν το καταλληλότερο σημείο εξόδου από την αγορά, πριν η τάση αντιστραφεί. Ο δείκτης αυτός είναι ο Παραβολικός SAR (Stop And Reversal).

Ο Παραβολικός SAR εμφανίζει ουσιαστικά τα σημεία κατά τα οποία πιθανότατα θα αντιστραφεί η τάση. Τοποθετώντας κουκίδες στο γράφημα της κίνησης μιας τάσης, προειδοποιεί για τα σημεία αυτά, ώστε οι επενδυτές να κλείσουν εγκαίρως τη θέση τους. Για παράδειγμα, εφαρμόζοντας τον SAR σε ένα γράφημα, θα δούμε μια σειρά από κουκίδες, οι οποίες θα έχουν τοποθετηθεί πάνω από τα ανώτερα σημεία της τιμής και κάτω από αυτά. Όταν βρίσκονται πάνω, παρουσιάζουν μια ευκαιρία αγοράς – αντίθετα, όταν βρίσκονται κάτω, φανερώνουν ευκαιρία πώλησης.

Ο συγκεκριμένος δείκτης, λοιπόν, χρησιμοποιείται συχνά για να προειδοποιήσει τους επενδυτές, ώστε να κλείσουν τη θέση τους σε μια αγορά που περιέχει μια τάση που σύντομα θα αντιστραφεί. Φυσικά, για να φτάσει κάποιος επενδυτής να τον χρησιμοποιήσει, θα πρέπει να έχει ήδη χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να υπολογίσει την κατεύθυνση και την ισχύ μιας τάσης. Έπειτα, δεν έχει παρά να βρει το κατάλληλο σημείο εξόδου από αυτή.