Πιέσεις δέχεται η τιμή του χρυσού

Η τιμή του χρυσού έχει πραγματοποιήσει μια εξαιρετική πορεία τις τελευταίες ημέρες και παραμένει ακόμα πάνω από το όριο των $1.800, αλλά τις τελευταίες ώρες δέχεται κάποιες πιέσεις που την έχουν αναγκάσει, όχι μόνο να στερηθεί νέων κερδών, αλλά και να υποχωρήσει από τα υψηλά όρια που είχε κατακτήσει. Οι πιέσεις αυτές οφείλονται τόσο στην ενίσχυση του αμερικανικού δολαρίου όσο και στη στάση αναμονής που τηρούν αγορές και επενδυτές, εν όψει των ανακοινώσεων που θα πραγματοποιήσουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας, σχετικά με την οικονομική πολιτική τους.

Η αναμονή αυτή έχει μειώσει το ενδιαφέρον για επένδυση στον χρυσό και έχει προκαλέσει μικρή πτώση στην τιμή του πολύτιμου μετάλλου, με αποτέλεσμα να έχει υποχωρήσει από τα υψηλά της εβδομάδας που διατηρούσε έως πρόσφατα.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του χρυσού

Οι συγκυρίες στις αγορές ανά τον κόσμο έχουν μειώσει το ενδιαφέρον για τη στήριξη του χρυσού και, σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές, οι επόμενες εξελίξεις – όποιες κι αν είναι αυτές – θα προκαλέσουν νέα πτώση στην τιμή του.

Ουσιαστικά, οι επόμενες κινήσεις του χρυσού θα εξαρτηθούν από τις ανακοινώσεις που θα πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας. Οι προβλέψεις, όμως, θεωρούν ότι, όποιες κι αν είναι οι ανακοινώσεις, η τιμή του χρυσού θα αντιμετωπίσει νέες πιέσεις.

Για παράδειγμα, αν οι δύο τράπεζες αποφασίσουν να αναλάβουν γενναίες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της αύξησης του πληθωρισμού, τότε ο ασφαλής χρυσός θα αποτελέσει μια από τις τελευταίες επιλογές των επενδυτών, που θα προτιμήσουν να ρισκάρουν. Αντίστοιχα, αν αποφασίσουν να συνεχίσουν την συντηρητική πολιτική τους, τότε το πιθανότερο είναι να ευνοηθεί το αμερικανικό δολάριο (με βάση τις ελπίδες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αναλάβει πιο γενναίες πρωτοβουλίες), το οποίο θα κοστίσει κέρδη στον χρυσό.