Πιέσεις και πτώση για την ισοτιμία του EUR/USD

Το EUR/USD κινείται πτωτικά τις τελευταίες ώρες, κυρίως εξαιτίας των πιέσεων που δέχεται το ευρώ (EUR). Σε αντίθεση με το δολάριο (USD), το οποίο αποκτά στήριξη, το ευρωπαϊκό νόμισμα δέχεται πιέσεις, εξαιτίας της κακής εικόνας που έχει δημιουργηθεί για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και κάποιων αρνητικών αποτελεσμάτων από τη γερμανική οικονομία.

Αποτέλεσμα της εικόνας του EUR είναι το ζεύγος να κινείται πλέον στα επίπεδα του 1.6000 και να αναλώνεται στο πώς θα ξεπεράσει τις πιέσεις που δέχεται. Οι αγοραστές, πάντως, δε φαίνονται προς το παρόν διατεθειμένοι να στηρίξουν το ζεύγος.

Έντονες οι πιέσεις προς το EUR/USD

Από τη μία, έχουμε ένα EUR που δέχεται συνεχείς πιέσεις και έχει αναγκαστεί να περάσει στην άμυνα και από την άλλη ένα USD, το οποίο έχει ενισχυθεί, χάρη στη θετική εικόνα που δημιουργούν οι διαπραγματεύσεις της ΗΠΑ με την Κίνα και οι πρωτοβουλίες της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Η πολιτική της, ιδιαίτερα σε αντιδιαστολή με την άτολμη πολιτική της ΕΚΤ, έχει οδηγήσει πολλούς επενδυτές στο να προτιμήσουν το USD έναντι του EUR.

Παράλληλα, το EUR πιέζεται ακόμα περισσότερο από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν κάποια νέα οικονομία στοιχεία από τη Γερμανία, την ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης. Μια πρόσφατη έκθεση της Bundesbank, για παράδειγμα, προβλέπει ότι η ανάπτυξη το 2021 θα είναι πολύ πιο χαμηλή, σε σχέση με την προσδοκώμενη του 3,7%.

Οι επενδυτές, τέλος, έχουν στρέψει το βλέμμα τους στις επερχόμενες οικονομικές ανακοινώσεις στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.