Πραγματοποίηση συναλλαγών Forex

Η διαδικασία πραγματοποίησης συναλλαγών στην αγορά του Forex έχει γίνει εξαιρετικά απλή, χάρη στη μεγάλη εξάπλωση των online εταιρειών Forex, οι οποίες προσφέρουν στους επενδυτές τα μέσα και τα εργαλεία για να προχωρήσουν σε αυτές. Εξάλλου, στη συγκεκριμένη αγορά δεν είναι απαραίτητη η παρουσία μεσαζόντων, όπως, για παράδειγμα, στο Χρηματιστήριο. Έτσι, το μόνο που έχει να κάνει ένας επίδοξος επενδυτής είναι να εγγραφεί αρχικά σε έναν από τους online παρόχους και να τροφοδοτήσει το λογαριασμό του με χρήματα.

Έπειτα, ανοίγοντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα, έχει στη διάθεσή του τις απαραίτητες επιλογές (όπως ζεύγη νομισμάτων και τύπο αγοράς) και τα εργαλεία για να προχωρήσει σε συναλλαγές. Το πρώτο βήμα για να ξεκινήσει μια συναλλαγή είναι να επιλέξει το ζεύγος νομισμάτων. Στις προαναφερθείσες ηλεκτρονικές πλατφόρμες υπάρχουν τα πρωτεύοντα, αλλά και τα εξωτικά νομίσματα. Επιλέγοντας το ζεύγος που θεωρεί ότι μπορεί να του επιφέρει κέρδος, θα δει τις τρέχουσες ισοτιμίες, αλλά και το spread που ανακοινώνει ο πάροχος. Πρόκειται για τη διαφορά ανάμεσα στις τιμές προσφοράς και ζήτησης, η οποία αποτελεί κατά κανόνα και το κέρδος του παρόχου – οι πάροχοι υπηρεσιών Forex δε χρεώνουν κάποιου είδους προμήθεια, αλλά κερδίζουν από το spread.

Επιπλέον, σε εταιρίες Forex που προσφέρουν επιπλέον αγορές του Forex (όπως οι προθεσμιακές συμφωνίες και οι συμφωνίες μελλοντικές εκπλήρωσης που, ωστόσο, δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες), υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής αγοράς. Ειδάλλως, θα πραγματοποιήσει μια ημερήσια συναλλαγή στην αγορά τοις μετρητοίς (spot market).

Φυσικά, ο επενδυτής θα πρέπει να είναι ήδη ενημερωμένος για τις τρέχουσες ισοτιμίες, αλλά και τις τάσεις της αγοράς σε αυτό το σημείο. Η συντριπτική πλειοψηφία των ηλεκτρονικών πλατφορμών, πάντως, προσφέρει κάποιες απαραίτητες πληροφορίες για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Έτσι, είναι διαθέσιμη η τρέχουσα ισοτιμία, αλλά και στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ημερών. Αυτά αποτελούν έναν εξαιρετικά χρήσιμο οδηγό, ο οποίος ενημερώνει τον επενδυτή σε πραγματικό χρόνο.

Διαβάστε ποιές είναι οι απαραίτητες γνώσεις και στοιχεία για το Forex.

Επόμενο βήμα είναι να επιλέξει το ποσό της συναλλαγής. Για παράδειγμα, πόσα δολάρια θα αγοράσει; Έπειτα, θα πρέπει να επιλέξει και το περιθώριό του, το ποσό δηλαδή από το λογαριασμό του που θα ρισκάρει. Τα δύο αυτά ποσά δεν είναι απαραίτητο να είναι ίσα, γεγονός που οφείλεται στη δυνατότητα της μόχλευσης. Η μόχλευση επιτρέπει την επένδυση ποσού έως και 200 φορές μεγαλύτερο από το περιθώριο που έχει οριστεί. Με λίγα λόγια, ο επενδυτής μπορεί να αγοράσει 200.000 δολάρια, ρισκάροντας μόλις 1.000 ευρώ. Στην περίπτωση που η τιμή του δολαρίου μειωθεί, τα κέρδη του θα είναι ανάλογα της επένδυσης των 200.000 δολαρίων, ενώ αν αυξηθεί, το ποσό που θα χάσει δε θα μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ.

Μόλις ολοκληρώσει τις επιλογές του, δεν έχει παρά να ανοίξει τη θέση του – να ξεκινήσει, δηλαδή τη συμφωνία. Από εκεί και πέρα, το κεφάλαιο που επένδυσε βρίσκεται στις διαθέσεις της αγοράς και ο επενδυτής θα πρέπει να παρακολουθεί τις διακυμάνσεις, σε ετοιμότητα για να κλείσει τη θέση του (να πουλήσει, δηλαδή, και πάλι τα δολάρια έναντι ευρώ) στην τιμή που επιθυμεί. Μόλις η ισοτιμία φτάσει σε αυτή, κλείνει τη συμφωνία και εισπράττει τα κέρδη του.

Στη συντριπτική πλειοψηφία των πλατφορμών που συναντάμε στους online παρόχους Forex, τέλος, υπάρχουν δύο ακόμη επιλογές, οι οποίες κλείνουν αυτόματα τις συμφωνίες. Η πρώτη αφορά στην ελαχιστοποίηση ζημίας και επιτρέπει στον επενδυτή να επιλέξει την ανώτερη τιμή της ισοτιμίας στην οποία θέλει να κλείσει αυτόματα η συμφωνία, ελαχιστοποιώντας έτσι τη ζημία του, στην περίπτωση που το νόμισμα της επιλογής του ανέβει. Και η δεύτερη του επιτρέπει να μη βρίσκεται ανά πάσα στιγμή πάνω από τον υπολογιστή του, περιμένοντας την απαιτούμενη μείωση στην ισοτιμία. Με λίγα λόγια, ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει την τιμή που επιθυμεί να κλείσει η συμφωνία και, στην περίπτωση που η συγκεκριμένη τιμή εμφανιστεί, αυτή θα κλείσει αυτόματα.

Οι εταιρίες Forex, λοιπόν, απλουστεύουν σε τεράστιο βαθμό τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι συναλλαγές στην αγορά Forex, χάρη στην τεχνολογία και τα εργαλεία που έχουν επιστρατεύσει.