Προετοιμασία για συναλλαγές στην αγορά του forex: Τεχνική Ανάλυση

Οποιαδήποτε συναλλαγή στην αγορά του forex κι αν αφεθεί στην τύχη της, το πιθανότερο είναι ότι θα επιστρέψει ζημίες και όχι κέρδη. Άλλωστε, η τύχη λίγη σημασία παίζει σε τέτοιου είδους επενδύσεις. Τον σημαντικότερο ρόλο έχουν οι ικανότητες του επενδυτή, η οποίες προκύπτουν από το είδος της προετοιμασίας που έχει κάνει, πριν ανοίξει οποιαδήποτε θέση.

Η προετοιμασία αυτή περιλαμβάνει δύο τομείς: την ενημέρωση και την τεχνική ανάλυση. Ο πρώτος βοηθά κάθε επενδυτή να μάθει ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις που ενδεχομένως να επηρεάσουν την κίνηση κάθε ισοτιμίας. Είναι ένα είδος ελέγχου του παρασκηνίου κάθε ζεύγους νομισμάτων, αν προτιμάτε, το οποίο τον βοηθά να κατανοήσει, αλλά και να προβλέψει πώς θα κινηθούν οι τιμές.

Η τεχνική ανάλυση, από την άλλη, αποτελεί το δεύτερο, βασικότερο και τελευταίο βήμα προετοιμασίας, πριν ανοίξει κάποιος μια νέα συναλλαγή. Η τεχνική ανάλυση χρησιμοποιεί διαφόρων ειδών δεδομένα, πίνακες, διαγράμματα και δείκτες, χάρη στα οποία οι επενδυτές μπορούν να αναλύσουν τις παρελθοντικές κινήσεις μιας ισοτιμίας. Και, εφόσον κατορθώσουν κάτι τέτοιο, είναι σε θέση να προβλέψουν πιο εύκολα τις επόμενες κινήσεις της.

Στη διάθεσή του, άλλωστε, κάθε επενδυτής που πραγματοποιεί τεχνική ανάλυση, έχει ένα πλήθος εργαλείων και δεδομένων, τα οποία μπορούν να του αποκαλύψουν στοιχεία για τον τομέα που τον ενδιαφέρει. Κινήθηκε πτωτικά ή ανοδικά τις τελευταίες ώρες μια συγκεκριμένη ισοτιμία; Διαφαίνεται κάποια τάση στις κινήσεις της; Θα συνεχιστεί αυτή η τάση ή θα λήξει σύντομα; Τα παραπάνω είναι ελάχιστα μόνο από τα ερωτήματα που μπορεί να απαντήσει η τεχνική ανάλυση.

Άλλωστε, η μελέτη του παρελθόντος δίνει τρομερά χρήσιμα στοιχεία για το μέλλον. Και η τεχνική ανάλυση φροντίζει ώστε να δώσει στον επενδυτή τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί κάθε διαθέσιμο όπλο στα χέρια του, προκειμένου να αποκτήσει μια ιδέα για τις μελλοντικές κινήσεις μιας ισοτιμίας νομισμάτων.